Share this article

Anastasia Avdějeva

učitelka ruštiny

Anastasia se narodila v bilingvní rusko-české rodině v Moskvě, kde vyrůstala. Později se s rodinou přestěhovala do severních Čech. Studovala rusistiku a hispanistiku na FF Masarykovy Univerzity v Brně, a následně hispánská studia na Cádizské univerzitě ve Španělsku. Učit začala na jazykových školách ještě za studií v Brně a poté pokračovala v Praze, kde se zároveň věnovala překladům a malým projektům v neziskovém sektoru. Osm let vyučovala španělštinu a ruštinu na Obchodní akademii HS v Praze. Aktuálně pracuje jako vedoucí služeb pro cizince v organizaci META, o.p.s., která se zaměřuje na oblast vzdělání a podporuje děti s odlišným mateřským jazykem v českém vzdělávacím systému. Na Anglickém gymnáziu se vrací k roli učitelky po tříleté pauze.

Jejím odrazovým můstkem do učitelství je přesvědčení o tom, že vášeň pro jazyky a literárně-kulturní svět s nimi spojený je nakažlivá. Domnívá se, že znalost cizích jazyků nám pomáhá se domluvit, ale především nás vede k porozumění a respektování odlišností.

Lépe než vsedě jí to myslí při chůzi, a proto hodně chodí a miluje hory, obzvlášť v zimním období, kdy se jimi může prohánět na běžkách.