Share this article

Eliška Hatinová

vedoucí oddělení hudby

Vystudoval obor klavírní hry a hudby na JAMU v Brně.

Přednášela klavírní recitály po celé Evropě, spolupracovala s mnoha mezinárodními hudebníky na pódiu i mimo jeviště.

Prostřednictvím představení zjistila, jak důležité a prospěšné je šířit vášeň a znalosti hudby pro mladší generace.

Zpočátku vytvořila klavírní třídu pro děti ve věku 3-6 let, na tuto věkovou skupinu se specializovala několik let.

Po přestěhování z Brna na Slovensko pracovala 13 let jako učitelka hudby na mezinárodní škole v Bratislavě.

Pomohla urychlit cestu k vybudování dominantního, aktivního hudebního oddělení ve škole s četnými soubory, širokým týmem učitelů vyučujících volnočasové aktivity a bohatým koncertním programem. Vedle této práce absolvovala školení související s učebními osnovami nejvyššího hudebního vzdělávacího institutu – školy Juilliard v New Yorku.

Má čtyři děti ve věku 9 až 19 let a tak se velmi dobře seznámila s potřebami studentů všech věkových skupin.

Letos začala působit na ECP. Kromě výuky hudebních a kulturních studií by se ráda zaměřila na podporu studentů při sledování jejich malých i velkých hudebních ambicí a vybudování silného hudebního oddělení schopného skvělých hudebních představení.