Share this article

Kateřina Bečková

rodič

Považuji vzdělání za jednu z nejdůležitějších věcí v životě. Jsem velmi dobře obeznámena s nabídkou mezinárodních škol v Praze a vím, že ECP je mimořádná. Připravuje své studenty na závěrečné IB zkoušky i českou maturitu, na studium na univerzitě i pro život mimo školu systematickým a vyváženým přístupem. Ráda školu doporučím všem, kteří hledají opravdu výjimečnou školu.