Share this article

The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s.

Michal Zapletal

Year 5 student

Anglické gymnázium je jedinečné ve svém vstřícném přístupu. Jako studenti víme, že naše práce je ceněna a učitelé mají zájem na našem akademickém i osobním rozvoji.