Lidé v ECP

Vedení školy

Naše škola se vyznačuje pozitivními a zralými vztahy mezi studenty a učiteli, díky nimž můžeme aktivně naplňovat naše akademické ambice.

Dr. Nigel Brown

ředitel
Tím, že vaše dítě dobře poznáme pa akademické i osobnostní stránce můžeme lépe podporovat a hodnotit jeho rozvoj na individuální úrovni.

Tony Emmerson

zástupce ředitele
Naše škola má bohatou historii a živou, podporující komunitu, která zdůrazňuje náš závazek vůči hodnotám rovnosti a tolerance.

Laurence Baxter

zástupce ředitele pro výchovu a péči
Třídy v ECP představují inkubátory smysluplných a přesvědčivých studijních zkušeností. Fakta a myšlenky nejsou pouze přednášeny; jsou důkladně prozkoumávány a hodnoceny.
Poslání Anglického gymnázia a programu IB je zcela shodné a zaměřené nejen na striktní pedagogiku, ale také na respekt a porozumění mezi kulturami. Jsme hrdí na naše ohleduplné a erudované absolventy.
Třídy v ECP představují inkubátory smysluplných a přesvědčivých studijních zkušeností. Fakta a myšlenky nejsou pouze přednášeny; jsou důkladně prozkoumávány a hodnoceny.

Emily Rankin

zástupkyně ředitele pro vyšší školu/Vyučování a učení
V naší škole studenti získají nejen kvalitní vzdělání, ale také zkušenosti, protože zkušenost je ten nejlepší učitel. Program :more nabízí mnoho příležitostí pro objevování a dobrodružství, díky nimž se studenti dozvídají více o životě a o tom, jak si ho lépe užít.

Alena Švejdová

zástupkyně ředitele pro mimoškolní aktivity
Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. Benjamin Franklin

Aneta Choutková

Manažer pro obchodní a provozní činnosti

Správní rada školy

Ann Lewis CMG

Předsedkyně správní rady

Doc Ing Zdeněk Tůma CSc

Místopředseda

PhDr. Miroslava Kopicová

Elizabeth Cooke

Členka správní rady školy od roku 2012

Ing Jan Kovařovic LLB

Člen správní rady školy od roku 1997

Dr Barbara Day MBE

Zakládající členka správní rady školy

Petr Fiman FRM

Člen správní rady školy od roku 2016

Katie Schoultz

Členka správní rady školy od roku 2016

Margaret Rudland

Členka správní rady školy od roku 2008

Simon Eliot

Člen správní rady školy od roku 2010

JUDr Karel Kühnl

Člen správní rady školy od roku 1997

Jan Grozdanovič LLB

Člen správní rady školy od roku 2005

Zaměstnanci

 • Vše
 • Administrativa
 • Anglický jazyk
 • Český jazyk
 • Humanitní vědy
 • Matematika
 • Moderní cizí jazyky
 • Přírodní vědy
 • Umění a tělesná výchova
 • UST
 • Vedení školy

Diana Young

vedoucí oddělení globální politika, dějepis a TOK (teorie poznání)

Ann Daly

Head of Geography, Extended Essay Co-ordinator, History

David Gwilt

Anna Beard

Caroline Baxter

Head of Learning Support

Marco McKee

Teacher of English

Gary Cossins

Marie Gwilt

Kristýna Vavřinová

Ignis is the god of fire, known for his young and light-hearted nature. He is joyful and loves to play but also has a warriorlike side. Among the gods he is a strong fighter and those who follow him never falter in battle for they have the fiery god at their side.

David Wyllyams

Vedoucí koleje Ignis

Gail Reardon

Mathematics Teacher and TImetable Coordinator

Roger Keen

Teacher of Mathematics

Francesco Tognini

Teacher of Mathematics

Logan Hiller

Head of Drama
Studium humanitních věd prostřednictvím filozofie, dějepisu, zeměpisu a společenských věd vám otevře oči světu, ve kterém žijete, a položí základy světa, který doufáte, že vytvoříte.

Terri Collier

vedoucí humanitních věd
Podstatou matematiky není dělat jednoduché věci komplikované, ale dělat složité věci jednoduše. - Stan Gudder

Matthew Jarvis

vedoucí matematiky

Dana Gavriněvová

"Vědec není člověk, který dává správné odpovědi, ale ten, který pokládá správné otázky." – Claude Levi-Strauss

Jean Kerr

vedoucí přírodních věd

Emma Tennent

"Alfou a omegou naší didaktiky budiž hledat a nacházet takovou metodu, aby učitelé vyučovali méně, žáci se však naučili více." (Jan Ámos Komenský)

Josef Švéda

vedoucí českého jazyka

Alena Turneberová

Library and Art Assistant

Vladimír Gavriněv

Martin Bartoníček

školník
Třídy v ECP představují inkubátory smysluplných a přesvědčivých studijních zkušeností. Fakta a myšlenky nejsou pouze přednášeny; jsou důkladně prozkoumávány a hodnoceny.
Poslání Anglického gymnázia a programu IB je zcela shodné a zaměřené nejen na striktní pedagogiku, ale také na respekt a porozumění mezi kulturami. Jsme hrdí na naše ohleduplné a erudované absolventy.
Třídy v ECP představují inkubátory smysluplných a přesvědčivých studijních zkušeností. Fakta a myšlenky nejsou pouze přednášeny; jsou důkladně prozkoumávány a hodnoceny.

Emily Rankin

zástupkyně ředitele pro vyšší školu/Vyučování a učení

Jiří Černý

Logistics & Building Coordinator
Naše škola má bohatou historii a živou, podporující komunitu, která zdůrazňuje náš závazek vůči hodnotám rovnosti a tolerance.

Laurence Baxter

zástupce ředitele pro výchovu a péči

Lubomir Arandjelovic

ICT Network Manager
Tím, že vaše dítě dobře poznáme pa akademické i osobnostní stránce můžeme lépe podporovat a hodnotit jeho rozvoj na individuální úrovni.

Tony Emmerson

zástupce ředitele
Naše škola se vyznačuje pozitivními a zralými vztahy mezi studenty a učiteli, díky nimž můžeme aktivně naplňovat naše akademické ambice.

Dr. Nigel Brown

ředitel

Lenka Svobodová

účetní
V naší škole studenti získají nejen kvalitní vzdělání, ale také zkušenosti, protože zkušenost je ten nejlepší učitel. Program :more nabízí mnoho příležitostí pro objevování a dobrodružství, díky nimž se studenti dozvídají více o životě a o tom, jak si ho lépe užít.

Alena Švejdová

zástupkyně ředitele pro mimoškolní aktivity
Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. Benjamin Franklin

Aneta Choutková

Manažer pro obchodní a provozní činnosti
Výchovná péče je ústředním bodem naší práce na Anglickém gymnáziu - vše se od ní odvíjí. V koleji Ventus se snažíme ujistit se, že výchovné potřeby všech našich studentů jsou splněny a že máme aktivní, bezstarostný, ale vážný přístup ke všem kolejním soutěžím a činnostem.

Trevor Marshall

vedoucí koleje Ventus

Gina Hearn OBE

Studenti v koleji Terra nejsou „Born to Follow/narozeni, aby někoho následovali“ (Bon Jovi), ale jsou nezávislí, kreativní, empatičtí a díky svým dovednostem, touze a motivaci jsou připraveni změnit věci k lepšímu pro sebe, pro širší společenství i pro celý svět.

Helen Hulová

vedoucí koleje Terra

Irena Smetánková

koordinátorka přijímacího řízení

John Fleck

ředitel informačních systémů
Moje filozofie vyučování a učení se zakládá na poslání programu International Baccalaureate v tom, že formujeme nezávislé a na celý život kriticky uvažující osoby ve stylu 21. století.

Daniel Ibbitson

vedoucí oddělení informatiky a výpočetní techniky, koordinátor e-learningu

Markéta Mašovská

Na Anglickém gymnáziu děláme vše proto, abychom studentům poskytli informace a rady, které potřebují k tomu, aby se mohli hlásit na nejlepší univerzity po celém světě. Navíc zajišťujeme program pracovních stáží ve spolupráci se špičkovými firmami v Praze i Londýně.

Nicolas Hill

Vedoucí pro výběr univerzity, další dráhy a rozšiřující programy pro studenty IB
Studium diplomního programu IB na Anglickém gymnáziu učí studenty tomu, aby se stali nezávislými celoživotními studenty. Podporuje také kritické myšlení a mezinárodní smýšlení. To vše jsou cenné atributy pro pracovní prostředí 21. století.

Stephen Hudson

Vedoucí programu IB

Stanislav Veselý

Studium diplomního programu IB vyžaduje nalezení rovnováhy mezi studiem, zájmy a vztahy. K tomu je třeba si uvědomit sílu správné organizace času a důležitosti věnovat čas sobě samotným i ostatním.

Chantelle Buchanan

Vedoucí péče a sledování pokroku v programu IB

Karolína Santander

vedoucí marketingu a PR

Eva Smith

asistentka zástupců ředitele, tutor

Monika Kopová

Milena Brůhová

Jan Čermák

laborant-technik

Barbora Nemeckova

Receptionistrecepční

Tereza Dneboská

asistentka zástupce ředitele pro výchovu a péči

Jarmila Kobzová

recepční

Samuel Bale

Fyzika

Harprit Athwal

Harry Straughan

Mark Paterson

Katalin Biró

Adrian Anet

španělština

Barbora Pávková

Práce se studenty v třídnických hodinách nám umožňuje budovat vztahy jedinečným způsobem. Dovednosti „soft skills“, které studenti získávají prostřednictvím aktivit v třídnických hodinách, jako je diskuse, týmová práce a prezentační dovednosti, jsou ústředním bodem programu IB a jsou důležité pro návazné studium a kariéru.

Glenn Bleaks

Pověřen vedením třídnických záležitostí v programu IB

Elioth Prieto

Andrea Kulhavá