Kontakt pro obecné informace:

Kontakt pro bližší informace o přihláškách:
Koordinátorka přijímacího řízení

Barbora Němečková


Ředitel školy: headmaster@englishcollege.cz

Odůvodnění nepřítomnostiabsences@englishcollege.cz


The English College in Prague – Anglické gymnázium, o.p.s.
Sokolovská 320
190 00 Praha 9 – Vysočany
Česká republika


Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 69
IČ: 257 19 815
ID datové schránky: d2ai5v4