Proč si vybrat Anglické gymnázium

 • Jsme považováni za odborníky v poskytování IB vzdělání v ČR
 • Většina našich absolventů pokračuje na prestižních univerzitách ve světě
 • Podporujeme aktivní a nezávislé učení
 • Většina našich učitelů jsou rodilí mluvčí anglického jazyka
 • Rodiče nás doporučují

Zajímavá fakta

 • 1550+úspěšných absolventů
 • 23absolventů za posledních 15 let dostalo nabídku na studium v Oxfordu nebo Cambridge
 • 100%studentů studuje úplný diplomní program IB
 • 28 letzkušeností s programem IB
 • 93%absolventů se dostalo na univerzitu své první volby
 • 132studentů získalo více než 40 bodů ve zkouškách IB

Naši patroni

 • Více Zde
  Karel Schwarzenbergpatron školy

  Karel Schwarzenberg

  Po smrti Václava Havla se stal naším novým patronem Karel Schwarzenberg. Jsme rádi, že se role patrona naší školy ujal a připojil se tím k Jeho královské výsosti princi z Walesu.

 • Více Zde
  Václav Havelzakládající patron školy

  Václav Havel

  "Velice oceňuji, jaký důraz klade Anglické gymnázium na propojení vysoké akademické úrovně a osobních úspěchů studentů v oblastech umění, hudby, sportu, diskuze a dalších, a zároveň vytváří pocit silné sounáležitosti s ostatními. Ze studentů tak vyrůstají sebevědomí a schopní mladí lidé, kteří hovoří plynně anglicky a kteří se ve světě zcela jistě neztratí." zakládající patron školy

 • Více Zde
  HRH The Prince of Waleszakládající patron školy

  HRH The Prince of Wales

  "S potěšením a hrdostí sleduji, jak Anglické gymnázium vyrostlo a vzkvétá. Byl jsem velice rád, že jsem se při své poslední návštěvě Prahy mohl osobně setkat se studenty a učiteli gymnázia. Zároveň jsem měl také příležitost blíže se seznámit s přátelským a motivujícím prostředím školy. Musím také ocenit, jak gymnázium studentům vštěpuje široký všeobecný přehled o světě, a že někteří studenti pokračují ve svém vysokoškolském studiu v zahraničí, především ve Spojeném království."

Poslání

Anglické gymnázium bylo založeno za účelem poskytování vzdělání v anglickém jazyce mladým lidem v Praze, především českého původu, které je akademicky prvotřídní, avšak rovněž plně rozvíjí potenciál každého jednotlivce a připravuje je na praktické, sociální, intelektuální a morální výzvy, jimž budou čelit v dnešní globalizované společnosti.

Ředitel školy

Doufáme, že studenti budou vnímat Anglické gymnázium (ECP) jako šťastné, kreativní prostředí, ve kterém mohou moci objevovat a rozvíjet své talenty, dosahovat svých akademických cílů odpovídajících jejich inteligenci a schopnostem a získávat morální uvědomění a sebedůvěru. Chceme také stimulovat jejich představivost a podporovat intelektuální zvídavost napříč učebními osnovami. Všechny tyto prvky jsou nezbytné pro posílení sebeúcty a naplnění potenciálu každého studenta. Dr. Nigel Brown

Názory rodičů

 • Více Zde
  Eva dos Reisrodič

  Eva dos Reis

  Největší předností Anglického gymnázia je pro mě, jako rodiče, především komunikace. Jakkoliv jsou zjevné benefity - jako výuka v angličtině, vysoce profesionální učitelské zázemí, vynikající úroveň výuky - důležité, osobně si nejvíce vážím přístupu vedení, učitelů i zaměstnanců gymnázia nejen ke studentům, ale i k rodičům.

 • Více Zde
  Kateřina Bečkovárodič

  Kateřina Bečková

  Považuji vzdělání za jednu z nejdůležitějších věcí v životě. Jsem velmi dobře obeznámena s nabídkou mezinárodních škol v Praze a vím, že ECP je mimořádná. Připravuje své studenty na závěrečné IB zkoušky i českou maturitu, na studium na univerzitě i pro život mimo školu systematickým a vyváženým přístupem. Ráda školu doporučím všem, kteří hledají opravdu výjimečnou školu.

 • Více Zde
  Brenton A. Pharisrodič

  Brenton A. Pharis

  ECP učí studenty vnímat svět kolem sebe komplexněji ve srovnání s tuzemskými školami. Velmi se mi líbí, jak škola přispívá k sebemotivaci žáků, ze strany vedení a učitelů vnímám všechny kroky jako promyšlený postup, který formuje naše děti ve vnímavé, samostatné, přátelské a vzdělané osobnosti s velmi lidskými postoji vůči svému okolí. Velmi oceňuji přátelskou atmosféru ve škole a na druhé straně i propracovaná pravidla, která jsou důsledně dodržována.

 • Více Zde
  Irena Duffkovárodič

  Irena Duffková

  “V našich očích jsou učitelé ECP skutečnými hrdiny výuky v současné covidové situaci. Neskutečně oceňujeme jejich práci. Jejich úsilí přímo formuje naše děti a je pro nás nepostradatelné.”

 • Více Zde
  Hana Kloučková, rodič

  Hana Kloučková, rodič

  Rozhodnutí, že naše děti budou studovat na Anglickém gymnáziu, bylo jedno z nejlepších, jaké jsme kdy učinili. Velmi oceňuji, jak zde učitelé neustále inspirují studenty k tomu, aby z nich dostali maximum a pomohli jim objevit jejich talent. Přestože je škola poměrně náročná, líbí se mi, že učí studenty tvrdě pracovat a zároveň je vždy pozitivní a motivující.

 • Více Zde
  Gavin Flook, rodič

  Gavin Flook, rodič

  Anglické gymnázium dokázalo za relativně krátkou dobu vypěstovat smysl pro tradici a historii a zároveň vytvořit velmi moderní výukové prostředí. Velice oceňuji jedinečnou kombinaci těchto aspektů, které společně dobře fungují a inspirují studenty i učitele k vytvoření přátelského, a zároveň disciplinovaného prostředí. Velký důraz je kladen na osobní odpovědnost, což tvoří základ pro akademický, sportovní, kulturní a osobnostní rozvoj. Zapojil jsem se do sdružení rodičů (ECPA) a rád spolupracuji s ostatními rodiči ochotnými přispět k úspěchu školy. Vedení školy nás podporuje a společně vytváříme silnější smysl pro komunitu, což se nám nakonec vrátí prostřednictvím vzdělání našich dětí. Škola je inovativní i v jiných ohledech, projevila například velkou aktivitu v době, kdy byly školy během pandemie uzavřeny, a přizpůsobila výuku tak, aby i přesto své studenty dobře připravila na ukončení programu IB, přijetí na univerzity i na kariéru.

O nás

The English College in Prague – Anglické gymnázium je výběrové šestileté gymnázium s výukou v anglickém jazyce, které je registrováno v síti českých škol.

Jako první škola v České republice začalo gymnázium v roce 1995 nabízet mezinárodní maturitu International Baccalaureate (IB). Každoročně u nás skládá zkoušky k získání kompletního Diplomu IB zhruba 70 studentů.

Většina studentů pokračuje ve studiích na univerzitách, převážně ve Velké Británii, ale také v České republice a jinde ve světě.

Anglické gymnázium je neziskovou organizací, kterou založila nadace English College Foundation a která je vedena nezávislou správní radou.

Vzkaz Václava Havla pro ECP
Více o historii školy

Jak se přihlásit

Dny otevřených dveří

 • 28. listopadu 2023
 • 11. ledna 2024
 • 7. února 2024

Školní řád a vnitřní směrnice školy

Školní řád

Vnitřní směrnice školy

Máte zájem o více informací?

*Některé informace na této webové stránce mohou být zastaralé po nedávném oznámení o úmrtí Jejího Veličenstva královny Alžběty II.

 • Cobis
 • International Bacalaureate
 • Cambridge Assesment
 • British Chamber of Commerce
 • Duke of Edinburgh International Award