Proč si vybrat Anglické gymnázium

 • Jsme považováni za odborníky v poskytování IB vzdělání v ČR
 • Většina našich absolventů pokračuje na prestižních univerzitách ve světě
 • Podporujeme aktivní a nezávislé učení
 • Většina našich učitelů jsou rodilí mluvčí anglického jazyka
 • Rodiče nás doporučují

Zajímavá fakta

 • 1410+úspěšných IB absolventů
 • 23absolventů za posledních 15 let studuje v Oxfordu nebo Cambridge
 • 100%studentů dělá kompletní diplomní program IB
 • 26 yrszkušeností s programem IB
 • 70%učitelů má kvalifikaci z Velké Británie
 • 105studentů získalo více než 40 bodů ve zkouškách IB

Naši patroni

 • Více Zde
  Karel Schwarzenbergpatron školy

  Karel Schwarzenberg

  Po smrti Václava Havla se stal naším novým patronem Karel Schwarzenberg. Jsme rádi, že se role patrona naší školy ujal a připojil se tím k Jeho královské výsosti princi z Walesu.

 • Více Zde
  Václav Havelzakládající patron školy

  Václav Havel

  "Velice oceňuji, jaký důraz klade Anglické gymnázium na propojení vysoké akademické úrovně a osobních úspěchů studentů v oblastech umění, hudby, sportu, diskuze a dalších, a zároveň vytváří pocit silné sounáležitosti s ostatními. Ze studentů tak vyrůstají sebevědomí a schopní mladí lidé, kteří hovoří plynně anglicky a kteří se ve světě zcela jistě neztratí." zakládající patron školy

 • Více Zde
  HRH The Prince of Waleszakládající patron školy

  HRH The Prince of Wales

  "S potěšením a hrdostí sleduji, jak Anglické gymnázium vyrostlo a vzkvétá. Byl jsem velice rád, že jsem se při své poslední návštěvě Prahy mohl osobně setkat se studenty a učiteli gymnázia. Zároveň jsem měl také příležitost blíže se seznámit s přátelským a motivujícím prostředím školy. Musím také ocenit, jak gymnázium studentům vštěpuje široký všeobecný přehled o světě, a že někteří studenti pokračují ve svém vysokoškolském studiu v zahraničí, především ve Spojeném království."

Poslání

Anglické gymnázium bylo založeno za účelem poskytování vzdělání v anglickém jazyce mladým lidem v Praze, především českého původu, které je akademicky prvotřídní, avšak rovněž plně rozvíjí potenciál každého jednotlivce a připravuje je na praktické, sociální, intelektuální a morální výzvy, jimž budou čelit v dnešní globalizované společnosti.

Ředitel školy

Doufáme, že studenti budou vnímat Anglické gymnázium (ECP) jako šťastné, kreativní prostředí, ve kterém mohou moci objevovat a rozvíjet své talenty, dosahovat svých akademických cílů odpovídajících jejich inteligenci a schopnostem a získávat morální uvědomění a sebedůvěru. Chceme také stimulovat jejich představivost a podporovat intelektuální zvídavost napříč učebními osnovami. Všechny tyto prvky jsou nezbytné pro posílení sebeúcty a naplnění potenciálu každého studenta.
Dr. Nigel Brown

Názory rodičů

 • Více Zde
  Kateřina Bečkovárodič

  Kateřina Bečková

  Považuji vzdělání za jednu z nejdůležitějších věcí v životě. Jsem velmi dobře obeznámena s nabídkou mezinárodních škol v Praze a vím, že ECP je mimořádná. Připravuje své studenty na závěrečné IB zkoušky i českou maturitu, na studium na univerzitě i pro život mimo školu systematickým a vyváženým přístupem. Ráda školu doporučím všem, kteří hledají opravdu výjimečnou školu.

 • Více Zde
  Ing. Karel Hamplrodič

  Ing. Karel Hampl

  ECP učí studenty vnímat svět kolem sebe komplexněji ve srovnání s tuzemskými školami. Velmi se mi líbí, jak škola přispívá k sebemotivaci žáků, ze strany vedení a učitelů vnímám všechny kroky jako promyšlený postup, který formuje naše děti ve vnímavé, samostatné, přátelské a vzdělané osobnosti s velmi lidskými postoji vůči svému okolí. Velmi oceňuji přátelskou atmosféru ve škole a na druhé straně i propracovaná pravidla, která jsou důsledně dodržována.

 • Více Zde
  Irena Duffkovárodič

  Irena Duffková

  “V našich očích jsou učitelé ECP skutečnými hrdiny výuky v současné covidové situaci. Neskutečně oceňujeme jejich práci. Jejich úsilí přímo formuje naše děti a je pro nás nepostradatelné.”

O nás

The English College in Prague – Anglické gymnázium je výběrové šestileté gymnázium s výukou v anglickém jazyce, které je registrováno v síti českých škol.  Jako první škola v České republice začalo gymnázium v roce 1995 nabízet mezinárodní maturitu International Baccalaureate (IB). Každoročně u nás skládá zkoušky k získání kompletního Diplomu IB zhruba 70 studentů. Většina studentů pokračuje ve studiích na univerzitách, převážně ve Velké Británii, ale také v České republice a jinde ve světě. Anglické gymnázium je neziskovou organizací, kterou založila nadace English College Foundation a která je vedena nezávislou správní radou.
Vzkaz Václava Havla pro ECP
Více o historii školy

Jak se přihlásit

Dny otevřených dveří

 • 23rd listopadu 2021
 • 13th ledna 2022
 • 9th února 2022

Ocenění talentů

Nevelká finanční částka je vyhrazena pro studenty, kteří prokáží mimořádný talent v určité činnosti. Toto ocenění není stipendiem, ale studentům, kteří ho získají, je poskytnuta skromná podpora při rozvíjení jejich talentu prostřednictvím příspěvku na sbírání zkušeností nebo potřeb k umělecké činnosti. Počet ocenění udělovaných každý rok je různý, ale většinou to jsou tři až čtyři studenti v celé škole najednou. Od studentů se očekává, že budou významně přispívat ke kulturnímu životu Anglického gymnázia, účastnit se školních a veřejných akcí a budou příkladem ostatním studentům. Tato ocenění jsou udělována současným studentům, kteří projeví mimořádný talent, nelze je proto získat na základě žádosti.


Prospěchová stipendia zakladatelů školy

Prospěchová stipendia zakladatelů školy jsou každoročně udělována dvěma studentům z každého ročníku na základě nejlepších akademických výsledků v předchozím školní roce. Akademická stipendia ve výši 5 000 Kč jsou studentům předána během slavnostního Dne zakladatelů školy v říjnu.

Finanční dary

Velmi si vážíme velkorysosti všech dárců, kteří se rozhodli finančně podpořit Anglické gymnázium. Ať už se jedná o obecné příspěvky pro potřeby školy, konkrétní položky nebo jednotlivá stipendia, tyto dary jsou opravdu vítány a mění životy. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Anglické gymnázium konstatuje, že dary jakéhokoli druhu nebo výše částky nemohou být v žádném případě oficiálně či neoficiálně spojovány s preferenčním přístupem k přijetí nových žáků nebo ovlivnit uplatnění standardních postupů a pravidel u současných žáků. Toto prohlášení chrání obě strany před rizikem nesprávného výkladu těchto darů.

Dárci


 • Pavel Šaroch, parent • ASPECTA s.r.o.


 

Školní řád a vnitřní směrnice školy

Školní řád

Vnitřní směrnice školy

Máte zájem o více informací?

The English College in Prague – Anglické gymnázium je výběrové šestileté gymnázium s výukou v anglickém jazyce, které je registrováno v síti českých škol. Jako první škola v České republice začalo gymnázium v roce 1995 nabízet mezinárodní maturitu International Baccalaureate (IB). Každoročně u nás skládá zkoušky k získání kompletního Diplomu IB zhruba 70 studentů.

Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte nás a nebo si domluvte schůzku.

Kontaktujte nás

 • Cobis
 • International Bacalaureate
 • Cambridge Assesment
 • British Chamber of Commerce
 • Duke of Edinburgh International Award