Proč si vybrat Anglické gymnázium

 • Jsme považováni za odborníky v poskytování IB vzdělání v ČR
 • Většina našich absolventů pokračuje na prestižních univerzitách ve světě
 • Podporujeme aktivní a nezávislé učení
 • Většina našich učitelů jsou rodilí mluvčí anglického jazyka
 • Rodiče nás doporučují

Zajímavá fakta

 • 1600+úspěšných absolventů
 • 24absolventů za posledních 16 let dostalo nabídku na studium v Oxfordu nebo Cambridge
 • 100%studentů studuje úplný diplomní program IB
 • 29 letzkušeností s programem IB
 • 90%absolventů se dostalo na univerzitu své první volby
 • 153studentů získalo více než 40 bodů ve zkouškách IB

Naši patroni

 • Více Zde
  Karel Schwarzenbergpatron školy

  Karel Schwarzenberg

  Po smrti Václava Havla se stal naším novým patronem Karel Schwarzenberg. Jsme rádi, že se role patrona naší školy ujal a připojil se tím k Jeho královské výsosti princi z Walesu.

 • Více Zde
  Václav Havelzakládající patron školy

  Václav Havel

  "Velice oceňuji, jaký důraz klade Anglické gymnázium na propojení vysoké akademické úrovně a osobních úspěchů studentů v oblastech umění, hudby, sportu, diskuze a dalších, a zároveň vytváří pocit silné sounáležitosti s ostatními. Ze studentů tak vyrůstají sebevědomí a schopní mladí lidé, kteří hovoří plynně anglicky a kteří se ve světě zcela jistě neztratí." zakládající patron školy

 • Více Zde
  His Majesty King Charles IIIzakládající patron školy

  His Majesty King Charles III

  "S potěšením a hrdostí sleduji, jak Anglické gymnázium vyrostlo a vzkvétá. Byl jsem velice rád, že jsem se při své poslední návštěvě Prahy mohl osobně setkat se studenty a učiteli gymnázia. Zároveň jsem měl také příležitost blíže se seznámit s přátelským a motivujícím prostředím školy. Musím také ocenit, jak gymnázium studentům vštěpuje široký všeobecný přehled o světě, a že někteří studenti pokračují ve svém vysokoškolském studiu v zahraničí, především ve Spojeném království."

Poslání

Anglické gymnázium bylo založeno za účelem poskytování vzdělání v anglickém jazyce mladým lidem v Praze, především českého původu, které je akademicky prvotřídní, avšak rovněž plně rozvíjí potenciál každého jednotlivce a připravuje je na praktické, sociální, intelektuální a morální výzvy, jimž budou čelit v dnešní globalizované společnosti.

Ředitel školy

Doufáme, že studenti budou vnímat Anglické gymnázium (ECP) jako šťastné, kreativní prostředí, ve kterém mohou moci objevovat a rozvíjet své talenty, dosahovat svých akademických cílů odpovídajících jejich inteligenci a schopnostem a získávat morální uvědomění a sebedůvěru. Chceme také stimulovat jejich představivost a podporovat intelektuální zvídavost napříč učebními osnovami. Všechny tyto prvky jsou nezbytné pro posílení sebeúcty a naplnění potenciálu každého studenta. Dr. Nigel Brown

Názory rodičů

 • Více Zde
  Ivana Chvátalovárodič

  Ivana Chvátalová

  Důvod, proč jsme vybrali Anglické gymnázium pro naše dcery, nejsou jen akademické výsledky studentů a absolventů školy, ale především ten individuální přístup, který je na této škole dle mého názoru a mých dosavadních zkušeností s jinými podobnými zařízeními opravdu speciální a vyjímečný. Začíná to vlastně tím, že pan ředitel s každým adeptem před přijímacím řízením absolvuje pohovor, kde se ho zeptá na to, co ho baví, co by chtěl v životě dělat jak vlastně chce se profilovat na škole, také mu připomene, že to není jednoduchá škola, že to bude chtít hodně práce, hodně úsilí a hodně odvahy. Myslím, že právě tady začíná ten zvláštní duch školy, kdy jsou jednotliví studenti opravdu vtaženi jak do dění školy, tak do snahy dozvědět se co nejvíce pro pokračování potom po absolvování na univerzitě. Uvidíme, jak se našim dcerám bude dařit a věřím, že se jim na škole bude líbit.

 • Více Zde
  Eva dos Reisrodič

  Eva dos Reis

  Největší předností Anglického gymnázia je pro mě, jako rodiče, především komunikace. Jakkoliv jsou zjevné benefity - jako výuka v angličtině, vysoce profesionální učitelské zázemí, vynikající úroveň výuky - důležité, osobně si nejvíce vážím přístupu vedení, učitelů i zaměstnanců gymnázia nejen ke studentům, ale i k rodičům.

 • Více Zde
  Brenton A. Pharisrodič

  Brenton A. Pharis

  ECP učí studenty vnímat svět kolem sebe komplexněji ve srovnání s tuzemskými školami. Velmi se mi líbí, jak škola přispívá k sebemotivaci žáků, ze strany vedení a učitelů vnímám všechny kroky jako promyšlený postup, který formuje naše děti ve vnímavé, samostatné, přátelské a vzdělané osobnosti s velmi lidskými postoji vůči svému okolí. Velmi oceňuji přátelskou atmosféru ve škole a na druhé straně i propracovaná pravidla, která jsou důsledně dodržována.

 • Více Zde
  Irena Duffkovárodič

  Irena Duffková

  “V našich očích jsou učitelé ECP skutečnými hrdiny výuky v současné covidové situaci. Neskutečně oceňujeme jejich práci. Jejich úsilí přímo formuje naše děti a je pro nás nepostradatelné.”

 • Více Zde
  Hana Kloučková, rodič

  Hana Kloučková, rodič

  Rozhodnutí, že naše děti budou studovat na Anglickém gymnáziu, bylo jedno z nejlepších, jaké jsme kdy učinili. Velmi oceňuji, jak zde učitelé neustále inspirují studenty k tomu, aby z nich dostali maximum a pomohli jim objevit jejich talent. Přestože je škola poměrně náročná, líbí se mi, že učí studenty tvrdě pracovat a zároveň je vždy pozitivní a motivující.

 • Více Zde
  Gavin Flook, rodič

  Gavin Flook, rodič

  Anglické gymnázium dokázalo za relativně krátkou dobu vypěstovat smysl pro tradici a historii a zároveň vytvořit velmi moderní výukové prostředí. Velice oceňuji jedinečnou kombinaci těchto aspektů, které společně dobře fungují a inspirují studenty i učitele k vytvoření přátelského, a zároveň disciplinovaného prostředí. Velký důraz je kladen na osobní odpovědnost, což tvoří základ pro akademický, sportovní, kulturní a osobnostní rozvoj. Zapojil jsem se do sdružení rodičů (ECPA) a rád spolupracuji s ostatními rodiči ochotnými přispět k úspěchu školy. Vedení školy nás podporuje a společně vytváříme silnější smysl pro komunitu, což se nám nakonec vrátí prostřednictvím vzdělání našich dětí. Škola je inovativní i v jiných ohledech, projevila například velkou aktivitu v době, kdy byly školy během pandemie uzavřeny, a přizpůsobila výuku tak, aby i přesto své studenty dobře připravila na ukončení programu IB, přijetí na univerzity i na kariéru.

O nás

The English College in Prague – Anglické gymnázium je výběrové šestileté gymnázium s výukou v anglickém jazyce, které je registrováno v síti českých škol.

Jako první škola v České republice začalo gymnázium v roce 1995 nabízet mezinárodní maturitu International Baccalaureate (IB). Každoročně u nás skládá zkoušky k získání kompletního Diplomu IB zhruba 70 studentů.

Většina studentů pokračuje ve studiích na univerzitách, převážně ve Velké Británii, ale také v České republice a jinde ve světě.

Anglické gymnázium je neziskovou organizací, kterou založila nadace English College Foundation a která je vedena nezávislou správní radou.

Vzkaz Václava Havla pro ECP
Více o historii školy

Jak se přihlásit

Dny otevřených dveří

 • 13. listopadu 2024
 • 15. ledna 2025
 • 5. února 2025

Školní řád a vnitřní směrnice školy

Školní řád

Vnitřní směrnice školy

Máte zájem o více informací?

 • Cobis
 • International Bacalaureate
 • Cambridge Assesment
 • British Chamber of Commerce
 • Duke of Edinburgh International Award