Naše předmětové oblasti

  • Anglické gymnázium má sedm předmětových oblastí

  • Všechny předměty patří do jedné z nich; každá oblast má svého vedoucího

  • Vedoucí těchto oblastí úzce spolupracují s vedením školy na akademickém programu