Umění a sport

Share this article

The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s.

Umění je na ECP úspěšným předmětem a neomezuje se pouze na hodiny výtvarné výchovy. Naše stěny jsou stále se vyvíjející galerií studentské tvořivosti a umělecká výstava IB je jednou z nejvýznamnějších událostí školního roku. Naše oddělení umění a designu podporuje rozvoj individuální tvořivosti v mezích strukturovaného rámce zahrnujícího workshopy, návštěvy galerií a každoroční umělecké výlety do kulturních center, jako jsou Benátky, Řím, Paříž, Amsterdam a Vídeň.

Mimoškolní aktivity nabízené pracovníky oddělení umění a hostujícími umělci/designéry se pohybují od tradičních řemesel, jako je keramika a fotografie, až po nejnovější spojení umění a technologií, jako je 3D tisk. V dramatické výchově studenti získají základní technické dovednosti v jevištní technice a mají příležitost se rozvíjet v oblastech, jako je improvizace, vedoucí nakonec k přípravě jejich vlastní tvorby. Pravidelné inscenace ECP jsou pořádány v divadlech po celé Praze.

Ceníme si zkušeností, které naši studenti získají z vystupování před publikem, využívajíce stejné prostory a zařízení jako profesionální herci. Hudební výchova je také zaměřena na vystupování, v ECP se hudebníci pravidelně účastní školních akcí. Tělesná výchova staví též na týmové práci, kamarádství, soutěži, sportu a respektuje spoluhráče a soupeře. Pravidelné soutěže probíhají jak mezi jednotlivými kolejemi, tak proti týmům z jiných škol. Studenti ECP jsou při soutěžích známi hrou srdcem a velkým odhodláním. Každoroční sportovní den zahrnuje celou školní komunitu, včetně členů absolventského ročníku, kteří se vracejí, třebaže již opustili školu, aby naposledy vedli své týmy.

In Drama students the basic technical skills of stagecraft and have the opportunity to develop in areas like improvisation leading ultimately to devising their own work. There are regular ECP productions, staged at theatres throughout Prague. We value the experiences ours students get from performing to audiences, utilising the same spaces and facilities are professional actors. Music is also focused on performance, with ECP’s musicians appearing regularly at school events

Physical Education at ECP is also about teamwork, camaraderie, competition, sportsmanship and respecting teammates and opponents alike. There are regular competitions between the Houses, as well as against teams from other schools, where ECP are known for playing with heart and determination. The annual Sports Day involves the whole school community, including members of the graduating year who, although they have now left the school, return to lead their House teams into battle for one last time.