Proč je Anglické gymnázium tak zajímavé

 • Vedle akademického vzdělání poskytujeme i široké spektrum mimoškolních aktivit
 • Mimoškolní aktivity zvyšují šance k přijetí na zahraniční univerzity
 • Umění, debatování, sport, program DofE, divadlo, jazykové kluby a další
 • Zavedli jsme program CARITAS, který zahrnuje charitativní činnost a dobrovolnictví
 • Důraz na výchovnou péči má pro život školy zásadní význam

Na studentech nám záleží – výchovná péče

Studenti dosahují nejlepších výsledků, když se cítí šťastní, když jsou v bezpečí a vědí, že nejsou svým vyučujícím lhostejní. Naše výchovná péče je proto zásadní pro úspěch gymnázia a našich studentů.

 • Každý student má svého třídního učitele
 • Každý student je členem jedné ze čtyř kolejí, které mají své vedoucí
 • Každý vedoucí koleje dohlíží na blaho studentů v rámci dané koleje po celou dobu jejich studií
 • Pořádáme mnoho soutěží mezi jednotlivými kolejemi a každoročně udělujeme vítězným kolejím čtyři poháry v akademických, sportovních a kulturních kategoriích

 

Budování „wellbeing“ kultury v ECP

Velmi široce lze „wellbeing“ popsat jako kvalitu života člověka. Je třeba jej vztahovat k tomu, jak se cítíme a jak všeobecně fungujeme v různých oblastech života; týká se to kognitivních funkcí a našeho emocionálního, sociálního, fyzického i duševního zdraví.

V souvislosti s pandemií, přísnějšími požadavky britské legislativy a aktuálními trendy v mezinárodním vzdělávání jsme se rozhodli přistoupit k tomuto tématu systematicky.

Zavedli jsme programy pro učitele, ostatní zaměstnance a studenty, zřídili jsme několik pracovních skupin zaměřených na wellbeing, vytvořili dotazníky spokojenosti a zpětné vazby. Dále jsme na intranetu založili sekci zaměřenou na wellbeing, která má za cíl toto téma propagovat, uspořádali jsme webináře (jak pro studenty, tak i rodiče), školení první pomoci v oblasti duševního zdraví a budujeme také nové vztahy s externími odborníky.

Ve stylu mnoha britských škol je Anglické gymnázium rozděleno na čtyři domy, které představují čtyři prvky života neboli VITA:

Pastoral Care
 • Více Zde
  Glenn Bleaksvedoucí koleje Aqua, učitel francouzštiny a TOK, French Exchange koordinátor

  Glenn Bleakstall

  „Dokonce i drobná péče o druhého člověka je jako kapka vody, která rozvlní celý rybník ...“ Jessy a Bryan Matteo

 • Více Zde
  David WyllyamsSenior Tutor - Ignis, vedoucí oddělení ekonomie & učitel dějepisu

  David Wyllyamstall

  Ignis is the god of fire, known for his young and light-hearted nature. He is joyful and loves to play but also has a warriorlike side. Among the gods he is a strong fighter and those who follow him never falter in battle for they have the fiery god at their side.

 • Více Zde
  Helen Sartainvedoucí koleje Terra, vedoucí PSME, učitelka matematiky & TOK

  Helen Sartaintall

  Studenti v koleji Terra nejsou „Born to Follow/narozeni, aby někoho následovali“ (Bon Jovi), ale jsou nezávislí, kreativní, empatičtí a díky svým dovednostem, touze a motivaci jsou připraveni změnit věci k lepšímu pro sebe, pro širší společenství i pro celý svět.

 • Více Zde
  Nicolas Hillvedoucí pro výběr univerzity, vedoucí oddělení dějepisu

  Nicolas Hilltall

  Výchovná péče je ústředním bodem naší práce na Anglickém gymnáziu - vše se od ní odvíjí. V koleji Ventus se snažíme ujistit se, že výchovné potřeby všech našich studentů jsou splněny a že máme aktivní, bezstarostný, ale vážný přístup ke všem kolejním soutěžím a činnostem.

Zažít více – program :more

Program :more rozvíjí komplexní osobnost každého studenta, objevuje talenty, podporuje komunitu a přináší spoustu radosti jak jednotlivcům, tak celé škole. Program :more využívá osobní zkušenost jako nástroj výuky – a proto připravuje studenty na jakoukoliv životní situaci – a oceňuje veškerou tvořivost.

 • Program :more pomáhá přenést výuku ze tříd do reálného světa prostřednictvím vzdělávacích výletů, Pražského programu, tématu roku a přednáškového cyklu
 • Program :more podporuje týmového ducha prostřednictvím mnoha školních soutěží mezi jednotlivými kolejemi včetně kulturní olympiády a sportovního dne
 • Program :more pomáhá studentům prostřednictvím programu CARITAS pochopit, proč je důležité pomáhat druhým.Tento program zahrnuje charitativní práci a dobrovolnictví. Studenti pomáhají tam, kde je třeba, a zároveň se naučí, jak pomáhat co nejúčinněji
 • Program :more podporuje týmový duch jednotlivých ročníků prostřednictvím výletů, které probíhají na začátku a na konci školního roku
 • Program :more podporuje kreativitu pořádáním nejrůznějších akcí, jako jsou koncerty, divadelní představení, výstavy nebo Festival umění
 • Program :more zahrnuje širokou škálu kroužků
 • Program :more povzbuzuje studenty, aby se více zamýšleli nad tím, co zažívají a co se učí. Studenti o tom píší do svého zážitkového deníku

„Hledáním a chybováním se učíme.“ Johann Wolfgang von Goethe
„Nic není skutečné, pokud to sami nezažijeme.“ John Keats
„Lidé se nikdy nic nenaučí tím, že jim to řeknete. Musí si na to přijít sami.“ P. Coelho

Máte zájem o více informací?

*Některé informace na této webové stránce mohou být zastaralé po nedávném oznámení o úmrtí Jejího Veličenstva královny Alžběty II.