Proč je Anglické gymnázium tak zajímavé

 • Vedle akademického vzdělání poskytujeme i široké spektrum mimoškolních aktivit
 • Mimoškolní aktivity zvyšují šance k přijetí na zahraniční univerzity
 • Umění, debatování, sport, program DofE, divadlo, jazykové kluby a další
 • Zavedli jsme program CARITAS, který zahrnuje charitativní činnost a dobrovolnictví
 • Důraz na výchovnou péči má pro život školy zásadní význam

Na studentech nám záleží – výchovná péče

Studenti dosahují nejlepších výsledků, když se cítí šťastní, když jsou v bezpečí a vědí, že nejsou svým vyučujícím lhostejní. Naše výchovná péče je proto zásadní pro úspěch gymnázia a našich studentů.

 • Každý student má svého třídního učitele
 • Každý student je členem jedné ze čtyř kolejí, které mají své vedoucí
 • Každý vedoucí koleje dohlíží na blaho studentů v rámci dané koleje po celou dobu jejich studií
 • Pořádáme mnoho soutěží mezi jednotlivými kolejemi a každoročně udělujeme vítězným kolejím čtyři poháry v akademických, sportovních a kulturních kategoriích

Ve stylu mnoha britských škol je Anglické gymnázium rozděleno na čtyři domy, které představují čtyři prvky života neboli VITA:


Monika Baťková

David Wyllyams

Helen Hulová

Trevor Marshall

Zažít více – program :more

Program :more rozvíjí komplexní osobnost každého studenta, objevuje talenty, podporuje komunitu a přináší spoustu radosti jak jednotlivcům, tak celé škole. Program :more využívá osobní zkušenost jako nástroj výuky – a proto připravuje studenty na jakoukoliv životní situaci – a oceňuje veškerou tvořivost.

 • Program :more pomáhá přenést výuku ze tříd do reálného světa prostřednictvím vzdělávacích výletů, Pražského programu, tématu roku a přednáškového cyklu
 • Program :more podporuje týmového ducha prostřednictvím mnoha školních soutěží mezi jednotlivými kolejemi včetně kulturní olympiády a sportovního dne
 • Program :more pomáhá studentům prostřednictvím programu CARITAS pochopit, proč je důležité pomáhat druhým.Tento program zahrnuje charitativní práci a dobrovolnictví. Studenti pomáhají tam, kde je třeba, a zároveň se naučí, jak pomáhat co nejúčinněji
 • Program :more podporuje týmový duch jednotlivých ročníků prostřednictvím výletů, které probíhají na začátku a na konci školního roku
 • Program :more podporuje kreativitu pořádáním nejrůznějších akcí, jako jsou koncerty, divadelní představení, výstavy nebo Festival umění
 • Program :more zahrnuje širokou škálu kroužků
 • Program :more povzbuzuje studenty, aby se více zamýšleli nad tím, co zažívají a co se učí. Studenti o tom píší do svého zážitkového deníku

„Hledáním a chybováním se učíme.“ Johann Wolfgang von Goethe
„Nic není skutečné, pokud to sami nezažijeme.“ John Keats
„Lidé se nikdy nic nenaučí tím, že jim to řeknete. Musí si na to přijít sami.“ P. Coelho