Share this article

Glenn Bleaks

vedoucí koleje Aqua, učitel francouzštiny a TOK

Glenn pochází ze Severního Irska a na Queen’s University Belfast vystudoval obory francouzský a německý jazyk, což vedlo k jeho cestám po Evropě. Po absolvování bakalářského studia se přestěhoval do Švýcarska, kde strávil jeden rok v malém francouzsky mluvícím městě a druhý rok pobýval v Curychu jako učitel angličtiny na Lycée Français de Zürich. Jeho zájem vyučovat tím vzrostl a motivoval ho k tomu, aby se pustil do studia pedagogické kvalifikace na univerzitě v Cambridge.

V roce 2012 začal pracovat na Anglickém gymnáziu v Praze a současně dokončil magisterský program na Queens’ College v Cambridge, kde se soustředil na téma „Vliv výměnných pobytů v rámci studia cizích jazyků na úzkost z cizích jazyků“. V současné době je zodpovědný za každoroční výměnný pobyt s Lycée Notre Dame ve francouzském Nantes, který je nabízen studentům 2. a 3. ročníku. Glennovy záliby a zájmy zahrnují francouzskou literaturu, kino, divadlo a horskou turistiku. Také velmi rád pracuje s našimi studenty na akcích v rámci programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu.