Lidé v ECP

Vedení školy

Naše škola se vyznačuje pozitivními a zralými vztahy mezi studenty a učiteli, díky nimž můžeme aktivně naplňovat naše akademické ambice.

Dr. Nigel Brown

ředitel
Tím, že vaše dítě dobře poznáme pa akademické i osobnostní stránce můžeme lépe podporovat a hodnotit jeho rozvoj na individuální úrovni.

Tony Emmerson

zástupce ředitele
Naše škola má bohatou historii a živou, podporující komunitu, která zdůrazňuje náš závazek vůči hodnotám rovnosti a tolerance.

Laurence Baxter

zástupce ředitele pro výchovu a péči
Třídy v ECP představují inkubátory smysluplných a přesvědčivých studijních zkušeností. Fakta a myšlenky nejsou pouze přednášeny; jsou důkladně prozkoumávány a hodnoceny.
Poslání Anglického gymnázia a programu IB je zcela shodné a zaměřené nejen na striktní pedagogiku, ale také na respekt a porozumění mezi kulturami. Jsme hrdí na naše ohleduplné a erudované absolventy.
Třídy v ECP představují inkubátory smysluplných a přesvědčivých studijních zkušeností. Fakta a myšlenky nejsou pouze přednášeny; jsou důkladně prozkoumávány a hodnoceny.

Emily Rankin

zástupkyně ředitele pro vyšší školu/Vyučování a učení
V naší škole studenti získají nejen kvalitní vzdělání, ale také zkušenosti, protože zkušenost je ten nejlepší učitel. Program :more nabízí mnoho příležitostí pro objevování a dobrodružství, díky nimž se studenti dozvídají více o životě a o tom, jak si ho lépe užít.

Alena Švejdová

zástupkyně ředitele pro mimoškolní aktivity
Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. Benjamin Franklin

Aneta Choutková

Manažer pro obchodní a provozní činnosti

Správní rada školy

Denis Keefe CMG

Předsedkyně správní rady

Doc Ing Zdeněk Tůma CSc

Místopředseda

Elizabeth Cooke

Místopředseda

Ann Lewis CMG

Zakládající členka správní rady školy

Dr Barbara Day MBE

Zakládající členka správní rady školy

Petr Fiman FRM

Katie Schoultz

Margaret Rudland

Simon Eliot

JUDr Karel Kühnl

Viktor Kotlán

PhDr. Miroslava Kopicová

Jan Grozdanovič LLB

Zaměstnanci

 • Vše
 • Administrativa
 • Anglický jazyk
 • Český jazyk
 • Humanitní vědy
 • Matematika
 • Moderní cizí jazyky
 • Přírodní vědy
 • Umění a tělesná výchova
 • UST
 • Vedení školy

Adrian Anet

Učitel španělštiny

Lubomir Arandjelovic

ICT Správce sítě

Dr. Harprit Athwal

Učitel chemie a fyziky

Samuel Bale

Učitel fyziky, věda

Caroline Baxter

Vedoucí pro speciální vzdělávací potřeba studentů
Naše škola má bohatou historii a živou, podporující komunitu, která zdůrazňuje náš závazek vůči hodnotám rovnosti a tolerance.

Laurence Baxter

zástupce ředitele pro výchovu a péči

Anna Beard

Podpora EAL

Katalin Biró

Učitel biologie a chemie; učitel i/c DofE
„Dokonce i drobná péče o druhého člověka je jako kapka vody, která rozvlní celý rybník ...“ Jessy a Bryan Matteo

Glenn Bleaks

vedoucí koleje Aqua, Učitel francouzštiny
Naše škola se vyznačuje pozitivními a zralými vztahy mezi studenty a učiteli, díky nimž můžeme aktivně naplňovat naše akademické ambice.

Dr. Nigel Brown

ředitel

PhDr. Milena Brůhová

Examinations Administrator

Veronika Bucharová

Učitelka českého jazyka a literatury a českého jazyka jako cizího jazyka

Jiří Černý

Koordinátor logistiky a údržby
Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. Benjamin Franklin

Aneta Choutková

Manažer pro obchodní a provozní činnosti
Práce se studenty v třídnických hodinách nám umožňuje budovat vztahy jedinečným způsobem. Dovednosti „soft skills“, které studenti získávají prostřednictvím aktivit v třídnických hodinách, jako je diskuse, týmová práce a prezentační dovednosti, jsou ústředním bodem programu IB a jsou důležité pro návazné studium a kariéru.
Studium humanitních věd prostřednictvím filozofie, dějepisu, zeměpisu a společenských věd vám otevře oči světu, ve kterém žijete, a položí základy světa, který doufáte, že vytvoříte.

Terri Collier

Pověřena vedením třídnických záležitostí v programu IB, vedoucí humanitních věd

Gary Cossins

Učitel angličtiny

Ann Daly

Vedoucí oddělení zeměpisu, učitelka historie, koordinátorka pro maturitní písemné eseje (EE)

Tereza Dneboská

asistentka zástupce ředitele pro výchovu a péči
Inspirováno citátem C. L. R. Jamese: Studium jazyka a literatury má "technický základ. Vychutnávat si ho nevyžaduje technické znalosti, avšak analýza, která není technicky založená, je pouhým impresionismem."

Stephen Elder

vedoucí anglického jazyka a literatury
Tím, že vaše dítě dobře poznáme pa akademické i osobnostní stránce můžeme lépe podporovat a hodnotit jeho rozvoj na individuální úrovni.

Tony Emmerson

zástupce ředitele

Martina Filipovičová

Attendance Officer

John Fleck

ředitel informačních systémů

James Foster

učitel německého a španělského jazyka

Vladimír Gavriněv

Vedoucí oddělení tělesné výchovy

Dana Gavriněvová

Učitel tělesné výchovy

David Gwilt

Učitel angličtiny

Marie Gwiltová

Učitelka českého jazyka

Eliška Hatinová

vedoucí oddělení hudby

Gina Hearn OBE

Ředitelka pro vnější vztahy a pro správní radu
Na Anglickém gymnáziu děláme vše proto, abychom studentům poskytli informace a rady, které potřebují k tomu, aby se mohli hlásit na nejlepší univerzity po celém světě. Navíc zajišťujeme program pracovních stáží ve spolupráci se špičkovými firmami v Praze i Londýně.
Výchovná péče je ústředním bodem naší práce na Anglickém gymnáziu - vše se od ní odvíjí. V koleji Ventus se snažíme ujistit se, že výchovné potřeby všech našich studentů jsou splněny a že máme aktivní, bezstarostný, ale vážný přístup ke všem kolejním soutěžím a činnostem.

Nicolas Hill

Vedoucí pro výběr univerzity, další dráhy a rozšiřující programy pro studenty IB
Studium diplomního programu IB na Anglickém gymnáziu učí studenty tomu, aby se stali nezávislými celoživotními studenty. Podporuje také kritické myšlení a mezinárodní smýšlení. To vše jsou cenné atributy pro pracovní prostředí 21. století.

Stephen Hudson

Vedoucí programu IB
Studenti v koleji Terra nejsou „Born to Follow/narozeni, aby někoho následovali“ (Bon Jovi), ale jsou nezávislí, kreativní, empatičtí a díky svým dovednostem, touze a motivaci jsou připraveni změnit věci k lepšímu pro sebe, pro širší společenství i pro celý svět.

Helen Sartain

vedoucí koleje Terra
Moje filozofie vyučování a učení se zakládá na poslání programu International Baccalaureate v tom, že formujeme nezávislé a na celý život kriticky uvažující osoby ve stylu 21. století.

Daniel Ibbitson

vedoucí oddělení informatiky a výpočetní techniky, koordinátor e-learningu

Matthew Jarvis

Učitel matematiky

Libor Jícha

školník
"Vědec není člověk, který dává správné odpovědi, ale ten, který pokládá správné otázky." – Claude Levi-Strauss

Jean Kerr

vedoucí přírodních věd

Jaime Kister

učitelka angličtiny

Monika Kopová

koordinátor finančních operací

Sára Kuzemková

odpolední recepční
Umění ve všech svých podobách hraje zásadní roli jak pro dobro jednotlivce, tak pro společnost: Umění nás žádá, abychom uvažovali jinak, viděli odlišně, slyšeli odlišně a nakonec jednali jinak, a proto má umění morální sílu. (Jeanette Winterson).

Katy MacLeod

Vedoucí oddělení umění

Markéta Mašovská

Vedoucí kanceláře školy & podpora marketingu

Craig Mayall

učitel přírodní vědy

Kilian McGrath

Science Teacher

Marco McKee

Učitel angličtiny

Barbora Nemeckova

Koordinátorka přijímacího řízení

Daniela Ogden

učitelka češtiny

Mark Paterson

Učitel zeměpisu a environmentálních systémů a společnosti (ESS)

Dana Peerless

učitelka češtiny

Elioth Prieto

Učitel španělštiny
Wittgenstein řekl: „Hranice mého jazyka znamenají hranice mého světa.“ Oddělení jazyků v ECP se snaží tyto hranice posunout a tak podporovat lepší komunikaci mezi lidmi.

Gareth Pugh

Vedoucí oddělení moderních cizích jazyků; učitel německého a francouzského jazyka
Třídy v ECP představují inkubátory smysluplných a přesvědčivých studijních zkušeností. Fakta a myšlenky nejsou pouze přednášeny; jsou důkladně prozkoumávány a hodnoceny.
Poslání Anglického gymnázia a programu IB je zcela shodné a zaměřené nejen na striktní pedagogiku, ale také na respekt a porozumění mezi kulturami. Jsme hrdí na naše ohleduplné a erudované absolventy.
Třídy v ECP představují inkubátory smysluplných a přesvědčivých studijních zkušeností. Fakta a myšlenky nejsou pouze přednášeny; jsou důkladně prozkoumávány a hodnoceny.

Emily Rankin

zástupkyně ředitele pro vyšší školu/Vyučování a učení
Krásu matematiky mohou vidět pouze ti trpěliví. - Maryam Mirzakhani

Gail Reardon

Vedoucí oddělení matematiky a koordinátorka školního rozvrhu

Karolína Santander

vedoucí marketingu a PR

Helena Seidlová

recepční

Kayti Selbie

Knihovnice

Eva Smith

asistentka zástupců ředitele, tutor

Harry Straughan

Učitel fyziky

Anna Štrosová

HR Manager
"Alfou a omegou naší didaktiky budiž hledat a nacházet takovou metodu, aby učitelé vyučovali méně, žáci se však naučili více." (Jan Ámos Komenský)

Dr. Josef Švéda

vedoucí českého jazyka
V naší škole studenti získají nejen kvalitní vzdělání, ale také zkušenosti, protože zkušenost je ten nejlepší učitel. Program :more nabízí mnoho příležitostí pro objevování a dobrodružství, díky nimž se studenti dozvídají více o životě a o tom, jak si ho lépe užít.

Alena Švejdová

zástupkyně ředitele pro mimoškolní aktivity

Lenka Svobodová

účetní

Francesco Tognini

Učitel matematiky

Alena Turneberová

Knihovna a asistentka umění

Gaëlle Vassogne

učitelka historie, angličtiny

Alison Vella

Vedoucí Business Studies a učitelka zeměpisu
Ignis is the god of fire, known for his young and light-hearted nature. He is joyful and loves to play but also has a warriorlike side. Among the gods he is a strong fighter and those who follow him never falter in battle for they have the fiery god at their side.

David Wyllyams

Vedoucí koleje Ignis

Dr. Diana Young

učitelka dějepisu a TOK (teorie poznání)

Školská rada Anglického gymnázia

Školská rada Anglického gymnázia je orgán školy, jehož zřízení ukládá školský zákon. Rada vznikla na Anglickém gymnáziu v roce 2006. Jejím cílem je podporovat a poskytovat poradenství v oblasti rozvoje a prosperity školy a jejích studentů, nemá však administrativní ani řídící roli. Obvykle se schází dvakrát ročně, a to v říjnu a květnu.

Funkce školské rady:

 • projednává a schvaluje výroční zprávu ECP
 • projednává výroční zprávu hospodářky školy o školním rozpočtu
 • projednává výsledky veřejných mezinárodních zkoušek IGCSE a IB
 • projednává zásady a postupy při přijímacím řízení
 • podporuje rozvoj a prosperitu ECP
 • projednává strategické cíle
 • projednává zásady a programy včetně ŠVP
 • schvaluje školní řád
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce

Členství

Rada má dvanáct členů volených na tříleté období s možností prodloužení v případě způsobilosti, tj. členové jsou stále v rolích učitelů, studentů nebo rodičů studentů do 18 let.

Ředitel jmenuje čtyři členy: V současné době jsou to předsedkyně, Dr. Barbara Day (členka správní rady školy), Kateřina Bečková (rodič), Jana Bednářová (rodič) a Kristýna Ryčovská (studentka).

Učitelé volí čtyři členy: V současné době jsou jimi pedagogové Caroline Baxter, Glenn Bleaks, David Gwilt a Nicholas Hill.

Studenti starší 18ti let a rodiče studentů do 18 let rovněž volí čtyři členy: V současné době jsou to Kevin Hurley (rodič), Christopher Richardson (rodič), Sára Svobodová (studentka) a Hana Vosátková (rodič).

Všichni členové musí být starší 18ti let. Všichni současní členové rady budou muset být na zasedání v květnu 2020 znovu jmenováni nebo požádat o znovuzvolení.