Lidé v ECP

Vedení školy

Naše škola se vyznačuje pozitivními a zralými vztahy mezi studenty a učiteli, díky nimž můžeme aktivně naplňovat naše akademické ambice.

Dr. Nigel Brown

ředitel
Tím, že vaše dítě dobře poznáme pa akademické i osobnostní stránce můžeme lépe podporovat a hodnotit jeho rozvoj na individuální úrovni.

Tony Emmerson

zástupce ředitele, odpovědný za ochranu práv dětí, chemie
Naše škola má bohatou historii a živou, podporující komunitu, která zdůrazňuje náš závazek vůči hodnotám rovnosti a tolerance.

Laurence Baxter

zástupce ředitele pro výchovu, péči a vyšší školu
V naší škole studenti získají nejen kvalitní vzdělání, ale také zkušenosti, protože zkušenost je ten nejlepší učitel. Program :more nabízí mnoho příležitostí pro objevování a dobrodružství, díky nimž se studenti dozvídají více o životě a o tom, jak si ho lépe užít.

Alena Švejdová

zástupkyně ředitele pro mimoškolní aktivity, vedoucí preventivního programu, český jazyk a literatura, české reálie
Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. Benjamin Franklin

Aneta Choutková

Manažer pro obchodní a provozní činnosti

Správní rada školy

Denis Keefe CMG

Předseda správní rady

Doc Ing Zdeněk Tůma CSc

Místopředseda

Elizabeth Cooke

Místopředseda

Ann Lewis CMG

Zakládající členka správní rady školy

Dr Barbara Day MBE

Zakládající členka správní rady školy

Petr Fiman FRM

Katie Schoultz

Simon Eliot

JUDr Karel Kühnl

Viktor Kotlán

PhDr. Miroslava Kopicová

Jan Grozdanovič LLB

James Kazi

člen správní rady školy

Zaměstnanci

 • Vše
 • Administrativa
 • Anglický jazyk
 • Český jazyk
 • Humanitní vědy
 • Matematika
 • Moderní cizí jazyky
 • Přírodní vědy
 • Umění a tělesná výchova
 • UST
 • Vedení školy

Lubomir Arandjelovic

ředitel IT Operations

Dr. Harprit Athwal

Vedoucí oddělení vědy; chemie, věda

Samuel Bale

učitel fyziky

Monika Baťková

Senior Tutor - Vedoucí koleje Ventus; Němčina

Caroline Baxter

Vedoucí pro speciální vzdělávací potřeba studentů
Naše škola má bohatou historii a živou, podporující komunitu, která zdůrazňuje náš závazek vůči hodnotám rovnosti a tolerance.

Laurence Baxter

zástupce ředitele pro výchovu, péči a vyšší školu

Anna Beard

Podpora EAL

Katalin Biró

Učitelka biologie a chemie
„Dokonce i drobná péče o druhého člověka je jako kapka vody, která rozvlní celý rybník ...“ Jessy a Bryan Matteo

Glenn Bleaks

vedoucí koleje Aqua, učitel francouzštiny a TOK
Naše škola se vyznačuje pozitivními a zralými vztahy mezi studenty a učiteli, díky nimž můžeme aktivně naplňovat naše akademické ambice.

Dr. Nigel Brown

ředitel

PhDr. Milena Brůhová

Examinations Administrator

Veronika Bucharová

Učitelka českého jazyka a literatury a českého jazyka jako cizího jazyka

Cristina Cabrera Lorenzo

Jiří Černý

Koordinátor logistiky a údržby
Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. Benjamin Franklin

Aneta Choutková

Manažer pro obchodní a provozní činnosti
Práce se studenty v třídnických hodinách nám umožňuje budovat vztahy jedinečným způsobem. Dovednosti „soft skills“, které studenti získávají prostřednictvím aktivit v třídnických hodinách, jako je diskuse, týmová práce a prezentační dovednosti, jsou ústředním bodem programu IB a jsou důležité pro návazné studium a kariéru.
Studium humanitních věd prostřednictvím filozofie, dějepisu, zeměpisu a společenských věd vám otevře oči světu, ve kterém žijete, a položí základy světa, který doufáte, že vytvoříte.

Terri Collier

vedoucí humanitních věd, psychologie, TOK

Gary Cossins

Učitel angličtiny

Ann Daly

Vedoucí oddělení zeměpisu, koordinátorka pro maturitní písemné eseje (EE)

Tereza Dneboská

asistentka zástupce ředitele pro výchovu a péči, zástupkyně pro ochranu práv dětí, koordinátorka ŠVP, třídní učitelka
Inspirováno citátem C. L. R. Jamese: Studium jazyka a literatury má "technický základ. Vychutnávat si ho nevyžaduje technické znalosti, avšak analýza, která není technicky založená, je pouhým impresionismem."

Stephen Elder

vedoucí anglického jazyka a literatury
Tím, že vaše dítě dobře poznáme pa akademické i osobnostní stránce můžeme lépe podporovat a hodnotit jeho rozvoj na individuální úrovni.

Tony Emmerson

zástupce ředitele, odpovědný za ochranu práv dětí, chemie

Martina Filipovičová

Attendance Officer

John Fleck

ředitel informačních systémů

James Foster

vedoucí oddělení MFL; německý a španělský jazyk

Jana Fuchsová

TV & Sport; The Duke of Edinburgh’s International Award

David Gwilt

Učitel angličtiny

Marie Gwiltová

Učitelka českého jazyka

Gina Hearn OBE

Ředitelka pro vnější vztahy a pro správní radu
Na Anglickém gymnáziu děláme vše proto, abychom studentům poskytli informace a rady, které potřebují k tomu, aby se mohli hlásit na nejlepší univerzity po celém světě. Navíc zajišťujeme program pracovních stáží ve spolupráci se špičkovými firmami v Praze i Londýně.
Výchovná péče je ústředním bodem naší práce na Anglickém gymnáziu - vše se od ní odvíjí. V koleji Ventus se snažíme ujistit se, že výchovné potřeby všech našich studentů jsou splněny a že máme aktivní, bezstarostný, ale vážný přístup ke všem kolejním soutěžím a činnostem.

Nicolas Hill

vedoucí pro 5. a 6. ročník, dějepis
Studium diplomního programu IB na Anglickém gymnáziu učí studenty tomu, aby se stali nezávislými celoživotními studenty. Podporuje také kritické myšlení a mezinárodní smýšlení. To vše jsou cenné atributy pro pracovní prostředí 21. století.

Stephen Hudson

koordinátor programu IB, vedoucí výuky filozofie, organizátor zkoušek
Studenti v koleji Terra nejsou „Born to Follow/narozeni, aby někoho následovali“ (Bon Jovi), ale jsou nezávislí, kreativní, empatičtí a díky svým dovednostem, touze a motivaci jsou připraveni změnit věci k lepšímu pro sebe, pro širší společenství i pro celý svět.

Helen Sartain

vedoucí koleje Terra, vedoucí PSME, učitelka matematiky
Moje filozofie vyučování a učení se zakládá na poslání programu International Baccalaureate v tom, že formujeme nezávislé a na celý život kriticky uvažující osoby ve stylu 21. století.

Daniel Ibbitson

Manager pro pedagogické vzdělávání; vedoucí výuky počítačových věd

Matthew Jarvis

Učitel matematiky

Libor Jícha

školník

Stanislava Jirešová

Koordinátorka přijímacího řízení
"Vědec není člověk, který dává správné odpovědi, ale ten, který pokládá správné otázky." – Claude Levi-Strauss

Jean Kerr

biologie; věda

Jaime Kister

učitelka angličtiny

Jan Klaus

TV & Sport; The Duke of Edinburgh’s International Award

Monika Kopová

koordinátor finančních operací

Sára Kuzemková

ranní recepční

Jacob Loof

vedoucí oddělení hudební výchovy
Umění ve všech svých podobách hraje zásadní roli jak pro dobro jednotlivce, tak pro společnost: Umění nás žádá, abychom uvažovali jinak, viděli odlišně, slyšeli odlišně a nakonec jednali jinak, a proto má umění morální sílu. (Jeanette Winterson).

Katy MacLeod

Vedoucí oddělení umění

Markéta Mašovská

Vedoucí kanceláře školy & podpora marketingu, tutor, učitel - české reálie

Kilian McGrath

vedoucí oddělení biologie; věda

Marco McKee

Učitel angličtiny

Catherine Morgan

vedoucí oddělení dramatické výchovy

Gemma Morrison

učitelka biologie

Daniela Ogden

učitelka češtiny a francouzštiny

Christopher Ott

angličtina a psychologie

Mark Paterson

Učitel zeměpisu a environmentálních systémů a společnosti (ESS)

Dana Peerless

učitelka češtiny

Elizabeth Platt

vedoucí oddělení fyziky
Wittgenstein řekl: „Hranice mého jazyka znamenají hranice mého světa.“ Oddělení jazyků v ECP se snaží tyto hranice posunout a tak podporovat lepší komunikaci mezi lidmi.

Gareth Pugh

Vedoucí oddělení německého jazyka
Krásu matematiky mohou vidět pouze ti trpěliví. - Maryam Mirzakhani

Gail Reardon

Akademický poradce; koordinátorka školního rozvrhu; matematika

Jon Redding

Vedoucí oddělení tělesné výchovy

Karolína Santander

vedoucí marketingu a PR

Kayti Selbie

Knihovnice

Eva Smith

asistentka zástupců ředitele, tutor, univerzity

Anna Štrosová

HR Manager
"Alfou a omegou naší didaktiky budiž hledat a nacházet takovou metodu, aby učitelé vyučovali méně, žáci se však naučili více." (Jan Ámos Komenský)

Dr. Josef Švéda

vedoucí českého jazyka
V naší škole studenti získají nejen kvalitní vzdělání, ale také zkušenosti, protože zkušenost je ten nejlepší učitel. Program :more nabízí mnoho příležitostí pro objevování a dobrodružství, díky nimž se studenti dozvídají více o životě a o tom, jak si ho lépe užít.

Alena Švejdová

zástupkyně ředitele pro mimoškolní aktivity, vedoucí preventivního programu, český jazyk a literatura, české reálie

Lenka Svobodová

účetní

Francesco Tognini

vedoucí oddělení matematiky

Alena Turneberová

Knihovna a asistentka umění

Akiko Uriu

matematika a informační technologie

Dr Gaëlle Vassogne

vedoucí oddělení historie

Alison Vella

Vedoucí Business Studies a učitelka zeměpisu
Ignis is the god of fire, known for his young and light-hearted nature. He is joyful and loves to play but also has a warriorlike side. Among the gods he is a strong fighter and those who follow him never falter in battle for they have the fiery god at their side.

David Wyllyams

Senior Tutor - Ignis, vedoucí oddělení ekonomie

Dr. Diana Young

učitelka dějepisu a TOK (teorie poznání)

Školská rada Anglického gymnázia

Školská rada Anglického gymnázia je orgán školy, jehož zřízení ukládá školský zákon. Rada vznikla na Anglickém gymnáziu v roce 2006. Jejím cílem je podporovat a poskytovat poradenství v oblasti rozvoje a prosperity školy a jejích studentů, nemá však administrativní ani řídící roli. Obvykle se schází dvakrát ročně, a to v říjnu a květnu.

Funkce školské rady:

 • projednává a schvaluje výroční zprávu ECP
 • projednává výroční zprávu hospodářky školy o školním rozpočtu
 • projednává výsledky veřejných mezinárodních zkoušek IGCSE a IB
 • projednává zásady a postupy při přijímacím řízení
 • podporuje rozvoj a prosperitu ECP
 • projednává strategické cíle
 • projednává zásady a programy včetně ŠVP
 • schvaluje školní řád
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce

Členství

Rada má dvanáct členů volených na tříleté období s možností prodloužení v případě způsobilosti. Všichni členové musí být starší 18 let.

Ředitel jmenuje čtyři členy: V současné době jsou to předsedkyně Dr. Barbara Day (členka správní rady školy), student Tomáš Jokl a rodiče Monika Čajko Eibicht a Gavin Flook.

Zástupci učitelů jsou čtyři. V současnosné době jsou jimi pedagogové Caroline Baxter, Glenn Bleaks, David Gwilt a Nicholas Hill.

Dále jsou zde čtyři zástupci studentů, které navrhují a volí studenti starší 18 let a rodiče studentů do 18 let.

Jsou to Jana Hrstková a Adriana Trzaskalikova (rodiče studentů do 18 let) a Amélie Nourse a Radim Sirůčka (studenti starší 18 let).