Share this article

Marie Gwiltová

Učitelka českého jazyka

Marie původně pochází z Nivnice, rodiště J. A. Komenského. Studovala na gymnáziu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, magisterské studium pedagogického zaměření absolvovala v oboru český jazyk, Anglický jazyk na Univerzitě J.E. Purkyně (nyní Masarykova univerzita) v Brně. Pracovala jako výzkumná pracovnice v Ústavu pro jazyk český, v Akademii věd České republiky, před tím, než se přestěhovala do Velké Británie.

Žila ve Velké Británii a v Jersey na Normanských ostrovech, pracovala jak ve finančním odvětví, tak ve školách jako učitelka jazyků. V roce 1999 se vrátila do České republiky a od roku 2013 pracuje na Anglickém gymnáziu v Praze, kde vyučuje Český jazyk a literaturu a Češtinu jako cizí jazyk.