Share this article

Eva dos Reis

Eva dos Reis

rodič

Největší předností Anglického gymnázia je pro mě, jako rodiče, především komunikace. Jakkoliv jsou zjevné benefity – jako výuka v angličtině, vysoce profesionální učitelské zázemí, vynikající úroveň výuky – důležité, osobně si nejvíce vážím přístupu vedení, učitelů i zaměstnanců gymnázia nejen ke studentům, ale i k rodičům.

Moje osobní zkušenost je taková, že kdykoliv bylo potřeba něco řešit, od záležitostí relativně podružných až po ty, které se týkaly zdraví mého dítěte, vždy jsem věděla, že můžu otevřeně a pravdivě komunikovat svoje potřeby a že je na koho se obrátit, někdo naslouchá, situaci bere vážně a řeší ji.

Měla jsem možnost být jedním ze zakládajících členů Asociace rodičů a spolupodílet se na vytváření vazeb mezi školou a rodiči i mezi rodiči navzájem. Vedení školy se vždy k našim podnětům stavělo otevřeně a vždy byla otevřená cesta k tomu hledat nejlepší možné společné řešení.

V neposlední řadě musím vyzvednout i fakt, že všichni učitelé, se kterými jsem se za dobu studií měla možnost seznámit, byli profesionálové na svém místě – vzdělaní, otevření, přátelští, nároční a důslední, s respektem k tomu, že studenti jsou sami zodpovědní za svoje vzdělání a v tomto procesu jsou si vzájemně partnery.