Informace o organizaci Dne otevřených dveří 9. února

Share this article

ECP Open Day

Těšíme se, že Vás 9. února uvítáme v naší škole na Dni otevřených dveří. Program a obecné informace najdete v dřívějším příspěvku zde. Kromě osobní návštěvy si také můžete sjednat virtuální individuální schůzky v angličtině s vedoucími výuky jednotlivých předmětů a se členy týmu pro vyšší stupeň (5. a 6. ročník). Podrobnosti a instrukce poskytneme brzy po Dni otevřených dveří.

Věnujte prosím pozornost následujícím pokynům, které budou platit pro všechny návštěvníky:

Není-li Vám dobře, zůstaňte doma

Prosím, zůstaňte raději doma, pokud budete mít příznaky infekčního onemocnění. Až Vám bude lépe, můžeme se domluvit na individuální návštěvě školy.

Je nutné se předem registrovat?

Ne, předchozí registrace Vaší návštěvy není nutná. Stačí si vybrat, které části programu byste chtěli vidět, a počítat s tím, že budete potřebovat trochu času na kontrolu potvrzení o bezinfekčnosti u vstupu.

Připravte si (digitální) potvrzení o bezinfekčnosti

V souladu s nejnovějšími ochrannými opatřeními vlády se při vstupu musí všichni dospělí návštěvníci (starší 18 let) prokázat potvrzením o bezinfekčnosti – certifikátem o kompletním očkování nebo o prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech. Upozorňujeme, že potvrzení o negativním testu na COVID-19 už pro dospělé neočkované osoby nestačí (s výjimkou případu, kdy má dospělý potvrzení od lékaře, že se ze zdravotních důvodů nemůže nechat očkovat).

Návštěvníci ve věku 12-18 let se mohou prokázat potvrzením o negativním PCR testu, které není starší 72 hodin.

Děti do 12 let žádné potvrzení předkládat nemusí.

Lidé po první dávce vakcíny se budou moci prokazovat kombinací průkazu o aplikaci první dávky a negativním PCR testem (ne starším 72 hodin).

Nezapomeňte na respirátor

Mějte prosím po celou dobu Vaší návštěvy ve škole nasazený respirátor. Na stanoveném místě si budete moci pochutnat na drobném občerstvení či kávě :-).