Volná místa 

Registrar

Receptionist

Informace pro uchazeče o zaměstnání

Prague is the world’s seventh best city to live in

Zpracování osobních údajů

Anglické gymnázium klade velký důraz na ochranu dětí a mladých lidí a to samé očekává i od svých zaměstnanců. Od všech nových zaměstnanců se očekává, že předloží mezinárodní osvědčení vztahující se k ochraně dětí (International Child Protection Certificate) a zažádají o výpis z českého Rejstříku trestů. V závislosti na okolnostech uchazeče budeme vyžadovat výpis z rejstříku trestů ze země původu a ze země předchozího zaměstnání. Kontrola totožnosti, předchozích zaměstnání a kvalifikací je nedílnou součástí náborového procesu. Jakékoli mezery v období mezi zaměstnáními budou prozkoumány a budeme požadovat alespoň dvě reference, z nichž jedna by měla být od posledního zaměstnavatele. Školení v oblasti bezpečnosti a ochrany dětí jsou poskytována při nástupu a proces zaškolování nových zaměstnanců se v tomto ohledu řídí osvědčenými postupy Spojeného království.


Would you like more information?