Volná místa

Pokud pracovní pozice, o kterou máte zájem, není aktuálně inzerována, zašlete prosím svůj životopis na talent@englishcollege.cz a my Vás budeme kontaktovat, jakmile se naskytne vhodná příležitost.

Teacher of Science and Physics

Teacher of PE

Part-time Teacher of Spanish

 

Informace pro uchazeče o zaměstnání

Prague is the world’s seventh best city to live in

Zpracování osobních údajů
Anglické gymnázium klade velký důraz na ochranu dětí a mladých lidí a to samé očekává i od svých zaměstnanců. Od všech nových zaměstnanců se očekává, že předloží mezinárodní osvědčení vztahující se k ochraně dětí (International Child Protection Certificate) a zažádají o výpis z českého Rejstříku trestů. V závislosti na okolnostech uchazeče budeme vyžadovat výpis z rejstříku trestů ze země původu a ze země předchozího zaměstnání. Kontrola totožnosti, předchozích zaměstnání a kvalifikací je nedílnou součástí náborového procesu. Jakékoli mezery v období mezi zaměstnáními budou prozkoumány a budeme požadovat alespoň dvě reference, z nichž jedna by měla být od posledního zaměstnavatele. Školení v oblasti bezpečnosti a ochrany dětí jsou poskytována při nástupu a proces zaškolování nových zaměstnanců se v tomto ohledu řídí osvědčenými postupy Spojeného království.

Prohlášení ECP o rovných příležitostech a rozmanitosti
ECP je zaměstnavatel s rovnými příležitostmi, který se zavázal k diverzitě a začleňování na pracovišti.  ECP podporuje podávání žádostí o zaměstnání od všech kvalifikovaných žadatelů a nediskriminuje na základě rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví, sexuální orientace, genderové identity nebo vyjádření, národnosti, věku, postižení a rodinného stavu. ECP si klade za cíl získat, udržet a podporovat skupinu různorodých kolegů, kteří reprezentují rozmanitost ve společnosti. Věříme, že to poskytuje příležitosti k přístupu k široké škále nápadů.

Would you like more information?