Volná místa 

Head of Drama

Informace pro uchazeče o zaměstnání

Prague is the world’s seventh best city to live in

Zpracování osobních údajů

Anglické gymnázium klade velký důraz na ochranu dětí a mladých lidí a to samé očekává i od svých zaměstnanců. Od všech nových zaměstnanců se očekává, že předloží mezinárodní osvědčení vztahující se k ochraně dětí (International Child Protection Certificate) a zažádají o výpis z českého Rejstříku trestů. V závislosti na okolnostech uchazeče budeme vyžadovat výpis z rejstříku trestů ze země původu a ze země předchozího zaměstnání. Kontrola totožnosti, předchozích zaměstnání a kvalifikací je nedílnou součástí náborového procesu. Jakékoli mezery v období mezi zaměstnáními budou prozkoumány a budeme požadovat alespoň dvě reference, z nichž jedna by měla být od posledního zaměstnavatele. Školení v oblasti bezpečnosti a ochrany dětí jsou poskytována při nástupu a proces zaškolování nových zaměstnanců se v tomto ohledu řídí osvědčenými postupy Spojeného království.


Would you like more information?

The English College in Prague – Anglické gymnazium o.p.s. is a selective six-year English grammar school, which is also part of the Czech school system. In 1995 it became the first school to offer the International Baccalaureate in the Czech Republic and every year around 70 of our students take the full IB Diploma exams.

If you have any questions, feel free to contact us or book a free visit.

Contact us