Volná místa 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním svého životopisu a dalších osobních materiálů dáváte Anglickému gymnáziu, o.p.s. (se sídlem Sokolovská 320, 190 00  Praha 9), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“ ve znění pozdějších předpisů, souhlas ke zpracování osobních údajů výhradně pro účely výběrového řízení, a to po dobu jeho trvání a po dobu maximálně 12 měsíců po ukončení výběrového řízení nebo až do odvolání písemnou formou.

Anglické gymnázium se plně zavazuje chránit blaho dětí a mladých lidí a očekává to samé od svých zaměstnanců. Všichni noví zaměstnanci podléhají prověření bezúhonnosti (výpis z rejstříku trestů) nebo obdobnému prověření v závislosti na zemi původu a na předchozím zaměstnání. Kontroly totožnosti, reference z předchozího zaměstnání a kontroly získaných kvalifikací tvoří nedílnou součást procesu náboru. Budeme zkoumat pauzy mezi zaměstnáními a požadovat alespoň dvě reference, jedna z nichž musí být od posledního zaměstnavatele. Každý nový zaměstnanec musí povinně projít školením o ochraně dětí; tento proces vychází z osvědčených postupů ve Velké Británii.

Would you like more information?

The English College in Prague – Anglické gymnazium o.p.s. is a selective six-year English grammar school, which is also part of the Czech school system. In 1995 it became the first school to offer the International Baccalaureate in the Czech Republic and every year around 70 of our students take the full IB Diploma exams.

If you have any questions, feel free to contact us or book a free visit.

Contact us