Proč jsme hrdí na Anglické gymnázium…

 • Jsme hrdí na naši pověst vysoce uznávané akademické školy
 • Od roku 1994 získalo Diplom IB už více než 1200 studentů
 • Studenti ECP pokračují ve studiu na nejlepších univerzitách včetně Oxfordu a Cambridge
 • Příběhy našich absolventů mluví samy za sebe
 • Absolventi pravidelně navštěvují ECP, aby se podělili se současnými studenty o své zkušenostiUniverzity, na kterých naši studenti pokračovali ve studiu v roce 2021

 • Velká Británie26%
 • Česká republika19.4%
 • Holandsko27.7%
 • Ostatní Evropa8.3%
 • USA/Kanada8.3%
 • Austrálie / gap year8.3%

Univerzitní destinace v předchozích letech

Ocenění Studenti 2022Ocenění studenti v předchozích letech

IB tým na Anglickém gymnáziu

Posláním IB týmu je udržovat naši školu jako centrum excelence pro výuku IB a připravovat studenty na budoucí úspěchy. Studenty podporujeme ve třech oblastech:
Učení: stanovit vysoké standardy a zajistit mimořádnou pedagogickou výuku  IB, aby všichni
            studenti dosáhli svého akademického potenciálu
Výchovná péče: výchovná péče o studenty programu IB
Univerzity a kariéra: poskytovat kvalitní poradenství a pomoc při plánování studia a práce po absolvování Anglického gymnázia
Na naše studenty klademe vysoká akademická očekávání v kombinaci se stálým vedením, porozuměním a povzbuzením.


Vedoucí Kolejí

 • Více Zde
  Emily Rankinzástupkyně ředitele pro vyšší školu/Vyučování a učení

  Emily Rankintall

  Poslání Anglického gymnázia a programu IB je zcela shodné a zaměřené nejen na striktní pedagogiku, ale také na respekt a porozumění mezi kulturami. Jsme hrdí na naše ohleduplné a erudované absolventy.

 • Více Zde
  Stephen HudsonVedoucí programu IB

  Stephen Hudsontall

  Studium diplomního programu IB na Anglickém gymnáziu učí studenty tomu, aby se stali nezávislými celoživotními studenty. Podporuje také kritické myšlení a mezinárodní smýšlení. To vše jsou cenné atributy pro pracovní prostředí 21. století.

 • Více Zde
  Nicolas HillVedoucí pro výběr univerzity, další dráhy a rozšiřující programy pro studenty IB

  Nicolas Hilltall

  Na Anglickém gymnáziu děláme vše proto, abychom studentům poskytli informace a rady, které potřebují k tomu, aby se mohli hlásit na nejlepší univerzity po celém světě. Navíc zajišťujeme program pracovních stáží ve spolupráci se špičkovými firmami v Praze i Londýně.

 • Více Zde
  Terri CollierPověřena vedením třídnických záležitostí v programu IB, vedoucí humanitních věd

  Terri Colliertall

  Práce se studenty v třídnických hodinách nám umožňuje budovat vztahy jedinečným způsobem. Dovednosti „soft skills“, které studenti získávají prostřednictvím aktivit v třídnických hodinách, jako je diskuse, týmová práce a prezentační dovednosti, jsou ústředním bodem programu IB a jsou důležité pro návazné studium a kariéru.

Absolventi

Všichni studenti Anglického gymnázia (ECP) se po ukončení školy automaticky stávají členy sítě ECP (ECPN). Absolventi se často a rádi vracejí k nám do školy, nejen aby zavzpomínali na svá studia, ale také aby poradili našim současným studentům s výběrem univerzity a kariéry, aby se s nimi podělili o své zkušenosti a nabídli praktickou konzultaci a tím pomohli uvést novou generaci absolventů úspěšně do dospělosti. Většina studentů chce pokračovat ve studiu na vysoké škole v České republice, Spojeném království, USA či jinde ve světě.

A kde jsou dnes?

ECPN je síť pro širší komunitu školy, díky které mohou všichni, kteří se za více než dvacet let již stali součástí rodiny ECP, zůstat v kontaktu, udržovat spojení mezi školou a všemi jejími absolventy, jejich rodiči, bývalými zaměstnanci a členy správní rady. Doufáme, že rozšířením a utužením těchto vazeb posílíme Anglické gymnázium, abychom tak mohli i nadále plnit a šířit své poslání vzdělávat novou generaci mladých lidí v Praze. A spolu s tím, jak naši absolventi postupují v kariéře a ve svých profesích, jim sdružení ECPN pomáhá udržovat kontakty s ostatními, kteří působí ve stejném oboru. Mohou nabídnout poradenství a podporu tak, aby se za dalších dvacet let úspěšní absolventi ECP objevili ve vedoucích pozicích ve všech oblastech české scény a pomáhali své zemi, aby se stala lepším, spravedlivějším a prosperujícím místem.


Všichni studenti Anglického gymnázia se automaticky stávají členy sdružení (ECPN) v momentě, kdy školu opustí. Naši absolventi nás pravidelně navštěvují a poskytují poradenství současným studentům ohledně výběru univerzity a kariéry, sdílí s nimi své zkušenosti a nabízejí praktické rady, a tím pomáhají další generaci při vstupu do dospělosti. Studenti tyto návštěvy absolventů velmi vítají. Jeden z absolventů po návštěvě řekl: „Pomáhá to nejen mé bývalé škole, ale pomáhá to i mé zemi.“
Inspekční zprávy