Proč jsme hrdí na Anglické gymnázium…

 • Jsme hrdí na naši pověst vysoce uznávané akademické školy
 • Od roku 1994 získalo Diplom IB už více než 1200 studentů
 • Studenti ECP pokračují ve studiu na nejlepších univerzitách včetně Oxfordu a Cambridge
 • Příběhy našich absolventů mluví samy za sebe
 • Absolventi pravidelně navštěvují ECP, aby se podělili se současnými studenty o své zkušenosti

Výsledky zkoušek International Baccalaureate (IB) v roce 2023

Všichni studenti Anglického gymnázia konají úplné zkoušky IB Diploma skládající se ze šesti předmětů, maturitní práce, předmětu Teorie poznání a programu Tvořivost – aktivita – služba.

International Baccalaureate (IB)

za posledních 5 letza rok 2023
Průměrný výsledek Anglického gymnázia3537
Celosvětový průměrný výsledek3130
Nejlepší výsledek na Anglickém gymnáziu*4445
Počet kandidátů diplomní zkoušky IB v daném ročníku7070
Počet studentů Anglického gymnázia, kteří dosáhli 38 a více bodů (za rok)2131
Procento kandidátů Anglického gymnázia, kteří dosáhli 38 a více bodů31%44%
Procento studentů Anglického gymnázia, kteří získali diplom IB98%98%
Procento kandidátů, kteří získali diplom IB celosvětově82%79%

(*Maximální možný počet bodů: 45)

3 studenti ECP získali maximální počet bodů – 45 – je to 1,7 % studentů z celého světa (4,3 % studentů naší školy)
30 % našich studentů (21) získalo 40 a více bodů

Univerzity, na kterých naši studenti pokračovali ve studiu v roce 2023

 • Velká Británie24%
 • Česká republika21.1%
 • Holandsko29%
 • Ostatní Evropa14%
 • USA & Kanada4.2%
 • Austrálie & gap year2.8%

Univerzitní destinace v předchozích letech

Ocenění Studenti 2023Ocenění studenti v předchozích letech

IB tým na Anglickém gymnáziu

Posláním IB týmu je udržovat naši školu jako centrum excelence pro výuku IB a připravovat studenty na budoucí úspěchy. Studenty podporujeme ve třech oblastech:
Učení: stanovit vysoké standardy a zajistit mimořádnou pedagogickou výuku  IB, aby všichni studenti dosáhli svého akademického potenciálu
Výchovná péče: výchovná péče o studenty programu IB
Univerzity a kariéra: poskytovat kvalitní poradenství a pomoc při plánování studia a práce po absolvování Anglického gymnázia
Na naše studenty klademe vysoká akademická očekávání v kombinaci se stálým vedením, porozuměním a povzbuzením.


Vedoucí Kolejí

 • Více Zde
  Stephen Hudsonkoordinátor programu IB, vedoucí výuky filozofie, organizátor zkoušek

  Stephen Hudsontall

  Studium diplomního programu IB na Anglickém gymnáziu učí studenty tomu, aby se stali nezávislými celoživotními studenty. Podporuje také kritické myšlení a mezinárodní smýšlení. To vše jsou cenné atributy pro pracovní prostředí 21. století.

 • Více Zde
  Nicolas Hillvedoucí pro 5. a 6. ročník, dějepis

  Nicolas Hilltall

  Na Anglickém gymnáziu děláme vše proto, abychom studentům poskytli informace a rady, které potřebují k tomu, aby se mohli hlásit na nejlepší univerzity po celém světě. Navíc zajišťujeme program pracovních stáží ve spolupráci se špičkovými firmami v Praze i Londýně.

 • Více Zde
  Terri Colliervedoucí humanitních věd, psychologie, TOK

  Terri Colliertall

  Práce se studenty v třídnických hodinách nám umožňuje budovat vztahy jedinečným způsobem. Dovednosti „soft skills“, které studenti získávají prostřednictvím aktivit v třídnických hodinách, jako je diskuse, týmová práce a prezentační dovednosti, jsou ústředním bodem programu IB a jsou důležité pro návazné studium a kariéru.

Absolventi

Všichni studenti Anglického gymnázia (ECP) se po ukončení školy automaticky stávají členy sítě ECP (ECPN). Absolventi se často a rádi vracejí k nám do školy, nejen aby zavzpomínali na svá studia, ale také aby poradili našim současným studentům s výběrem univerzity a kariéry, aby se s nimi podělili o své zkušenosti a nabídli praktickou konzultaci a tím pomohli uvést novou generaci absolventů úspěšně do dospělosti. Většina studentů chce pokračovat ve studiu na vysoké škole v České republice, Spojeném království, USA či jinde ve světě.
Čerství absolventi


A kde jsou dnes?


 
ECPN je síť pro širší komunitu školy, díky které mohou všichni, kteří se za více než dvacet let již stali součástí rodiny ECP, zůstat v kontaktu, udržovat spojení mezi školou a všemi jejími absolventy, jejich rodiči, bývalými zaměstnanci a členy správní rady. Doufáme, že rozšířením a utužením těchto vazeb posílíme Anglické gymnázium, abychom tak mohli i nadále plnit a šířit své poslání vzdělávat novou generaci mladých lidí v Praze. A spolu s tím, jak naši absolventi postupují v kariéře a ve svých profesích, jim sdružení ECPN pomáhá udržovat kontakty s ostatními, kteří působí ve stejném oboru. Mohou nabídnout poradenství a podporu tak, aby se za dalších dvacet let úspěšní absolventi ECP objevili ve vedoucích pozicích ve všech oblastech české scény a pomáhali své zemi, aby se stala lepším, spravedlivějším a prosperujícím místem.


Všichni studenti Anglického gymnázia se automaticky stávají členy sdružení (ECPN) v momentě, kdy školu opustí. Naši absolventi nás pravidelně navštěvují a poskytují poradenství současným studentům ohledně výběru univerzity a kariéry, sdílí s nimi své zkušenosti a nabízejí praktické rady, a tím pomáhají další generaci při vstupu do dospělosti. Studenti tyto návštěvy absolventů velmi vítají. Jeden z absolventů po návštěvě řekl: „Pomáhá to nejen mé bývalé škole, ale pomáhá to i mé zemi.“

Pedagogická praxeAnglické gymnázium je spolu s organizacemi Nottinghamshire Torch SCITT and PLSCITT zakládajícím členem programu Teaching Together in Europe (TTE), který poskytuje evropské stáže pro učitele, kteří se připravují na učitelskou profesi ve Spojeném království.

Stážisté mají možnost být umístěni ve školách v Bruselu, Praze nebo Římě, kde získávají zkušenosti s mezinárodní maturitou International Baccalaureate a jsou mentorováni zkušenými učiteli z celého světa. Pedagogická praxe dává účastníkům novou inspiraci, kterou pak mohou přenést zpět do tříd v Británii, a připraví je na probíhající změny ve vzdělávání, jelikož tento sektor se stále výrazněji proměnuje.

Gymnázium také rozvíjí partnerství s One Cumbria, abychom podporovali příležitosti pro stážisty i učitele k jejich růstu v rámci kariérního rozvoje.

Role školicího střediska pomáhá pedagogickému sboru Anglického gymnázia zamyslet se nad svými učebními metodami a při mentoringu zdokonalovat svou vlastní praxi. Stážisté vždy do našich hodin přináší spoustu nových nápadů a nadšení, protože ke své nové kariéře přistupují s optimismem a dynamickou energií.


„Partnerství TTE se zrodilo z touhy prohloubit spojení mezi vzděláváním učitelů ve Spojeném království a britskými mezinárodními školami v Evropě. Naše školy výrazně benefitují z působení učitelů vyškolených ve Spojeném království a je tedy dobré, abychom nabídli něco na oplátku. Vzdělávání dětí překračuje státní hranice a sdílení myšlenek na mezinárodní úrovni bude přínosem pro nás všechny.“

Tony Emmerson – zástupce ředitele, Anglické gymnázium 

Naše škola také zajišťuje pedagogickou praxi prostřednictvím programu Erasmus, Univerzity Karlovy a dalších institucí.

Inspekční zprávy