Share this article

Terri Collier

vedoucí humanitních věd, psychologie, TOK

vedoucí oddělení humanitních věd
Terri Collier je učitelkou na plný úvazek od roku 2002. V této době vyučovala řadu předmětů společensko-vědních oborů, včetně psychologie, politiky, filozofie a sociologie. Bakalářský titul získala na University of Bradford v oboru interdisciplinární studia a specializovala se na psychologii a filozofii.

Jelikož obdržela prestižní vyznamenání, bylo jí uděleno pedagogické stipendium na univerzitě v Yorku, a mohla tak absolvovat magisterský program v oboru politická filozofie (myšlenka tolerance). Terri působila na pedagogických pozicích na univerzitách v Newcastle (Politologie) a Northumbria (Sociologie). Její láska k učitelské profesi ji zavedla na Durhamskou univerzitu, kde získala pedagogickou kvalifikaci. Během druhého roku učitelského působení na Oakbank School v Keighley West Yorkshire byla požádána, aby začala vyučovat Psychologii na úrovni A level.

To vedlo k jejímu rychlému jmenování do funkce vedoucí oddělení společenských věd v roce 2005. Od té doby působí ve školách na vedoucích pozicích. Před tím, než v roce 2015 nastoupila na Anglické gymnázium, strávila dva roky na Haileybury School v Almaty (Kazachstán), kde pracovala na založení oddělení sociálních věd. Od nástupu na ECP na pozici vedoucí oddělení psychologie se Terri stala také vedoucí humanitních oborů. Vedla rovněž kroužky TED-ed a TEDxyouth, v rámci nichž proběhly za prvních 18 měsíců působení dvě úspěšné akce.