Share this article

Denis Keefe re-joins ECP's Board of Governors

Denis Keefe CMG

Předseda správní rady

Předseda správní rady

Pan Keefe nedávno odešel do důchodu z pozice člena vedoucího štábu Royal College of Defence Studies a britského velvyslance v Srbsku. Do diplomatických služeb Jejího Veličenstva nastoupil v roce 1982 poté, co vystudoval gymnázium v Essexu, magisterský program klasické literatury v Cambridge a postgraduální program helénistické poezie v Oxfordu. Jeho první mise proběhla za studené války v Praze, kde řídil kontakty ambasády s disidenty včetně Václava Havla. Pan Keefe působil v Nairobi, v Praze (jako zástupce vedoucího mise během příprav ČR na vstup do NATO a EU), v Tbilisi (jako velvyslanec) a Moskvě (jako vyslanec).

V rámci svého působení v Londýně se zaměřil na jednotném trhu EU, sjednocení Německa a vztazích s Čínou, Japonskem, Indií a dalšími zeměmi Dálného východu a subkontinentu. Na britském Úřadu vlády vedl v letech 2002-3 tým, který vypracoval první strategii boje proti terorismu ve Spojeném království. Jeho poslední mise byla v roli britského velvyslance v Srbsku v letech 2014-2019.

V letech 1998-2002 byl členem správní rady ECP a v roce 2019 se do rady vrátil a nyní působí jako její předseda. Denis Keefe je předsedou výboru čestných patronů Belhospice, kampaně za založení prvního hospice v Srbsku. Má šest dětí (z nichž čtyři navštěvovaly základní školu v Praze) a mluví česky.