Share this article

Denis Keefe re-joins ECP's Board of Governors

Denis Keefe CMG

Předsedkyně správní rady

Předseda správní rady

Jeho první mise ho během studené války zavedla do Prahy, kde řídil kontakty velvyslanectví s disidenty, včetně Václava Havla.

Pan Keefe působil v Nairobi, v Praze (jako zástupce velvyslance při přípravách ČR na vstup do NATO a EU), v Tbilisi (jako velvyslanec) a v Moskvě (jako rada-vyslanec). Pracoval také v Londýně na projektech jednotného trhu EU, sjednocení Německa a na vztazích s Čínou, Japonskem, Indií a dalšími zeměmi Dálného východu a subkontinentu. Na britském Úřadu vlády vedl v letech 2002-3 tým, který vypracoval první britskou strategii boje proti terorismu. Jeho poslední misí byla pozice britského velvyslance v Srbsku v letech 2014–2019.

Pan Keefe byl členem správní rady ECP v letech 1998-2002 a je předsedou výboru čestných patronů Belhospice, což je kampaň za založení prvního hospice v Srbsku. Denis má šest dětí (čtyři z nich navštěvovali základní školu v Praze) a hovoří česky.