Výsledky přijímacího řízení (1. ročník, 2. kolo)

Share this article

entrance exam results

Accepted / Přijatí po 2. kole přijímacích zkoušek ze dne 2.5.2019:

Year 1 / do 1. ročníku:

144
108
143
136
106
158
128
149
103
110
101
137
187
150
119
182
109
127
183
 

Congratulations to successful candidates./Blahopřejeme úspěšným kandidátům!