Share this article

Karolína Santander

vedoucí marketingu a PR

Karolína je zastáncem britského stylu vzdělávání, dokončila studium MBA na Open University Business School ve Velké Británii. Specializuje se na marketing, komunikaci a public relations. Pracovala pro různé společnosti v odvětví služeb – v oblasti práva, vzdělávání, bankovnictví, módy a pojišťovnictví. Ve vzdělávacím odvětví řídila marketingové aktivity univerzity se sídlem ve Velké Británii i místní jazykové školy. Hovoří plynule česky a anglicky a má také znalosti z ruštiny, španělštiny a francouzštiny. Jejími zájmy jsou architektura, design, kultura, umění, historie, lyžování, power jóga, jízda na kole a cestování.