Share this article

Dr Barbara Day MBE

Zakládající členka správní rady školy

Barbara Day přišla do Prahy v polovině šedesátých let, aby studovala české divadlo. Předtím absolvovala dramatický obor na univerzitě v Manchesteru. Pracovala v divadlech v Londýně, Bromley, Stoke on Trent a Bristolu a ve stejném oboru i ve vzdělávání. Poté se přihlásila na Bristolskou univerzitu, kde napsala svoji disertační práci o českém divadle šedesátých let. Na univerzitě uspořádala Bristol Czechfest (1985) s cílem představit britské veřejnosti tak nezávislé prvky českého umění, jako je Divadlo na provázku, Chorea Bohemica, Magdalena Jetelová a Jiří Stivín. Tím se zapojila do světa neoficiální kultury a od roku 1985 pracovala pro Vzdělávací nadaci Jana Husa, pracovala s přednášejícími, autory knih a připravovala další materiály pro semináře v Praze, Brně a Bratislavě a samizdat s nimi spojený. (V roce 1988 byla nadace označena tajnou policií za „jednu z nejnebezpečnějších organizací ideologicky podvratné povahy působící z území Velké Británie proti ČSSR“.) Po roce 1989 se Barbara přestěhovala do České republiky, aby pomohla založit nevládní organizace a od té doby vyučuje na SIT, CERGE-UPCES a DAMU, dělá překlady pro Pražský hrad, Univerzitu Karlovu, Akademii věd České republiky, Národní galerii, Muzeum české literatury a píše – vedle akademických prací a článků její publikovaná díla zahrnují Czech Plays (1992), Velvet Philosophers (1999) a Trial by Theatre: Zprávy o českém dramatu. V roce 2022 také obdržela ocenění Ústavu pro studium totalitních režimů za přínos pro svobodu, demokracii a lidská práva.

Barbara je zakládajícím členem správní rady a je členkou vzdělávacího výboru.