Share this article

Veronika Bucharová

Učitelka českého jazyka a literatury a českého jazyka jako cizího jazyka

Veronika původně pochází z východních Čech, což je rodiště mnoha českých autorů (B. Němcové, A. Jiráska, J. Škvoreckého). Po absolvování gymnázia v Náchodě studovala český a anglický jazyk na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Veronika poté chtěla získat více zkušeností jako učitelka anglického jazyka a působila na St Elphin’s School v Matlocku na severu Anglie. Sledovala zde, jak jsou ve Velké Británii vyučovány moderní cizí jazyky a pomáhala se školním internátem jako vedoucí jedné z kolejí. Po návratu do České republiky Veronika 15 let vyučovala na Riverside School v Praze. Během této doby organizovala výlety na pomoc dětskému domovu v západních Čechách. Veronika vycestovala také do Tanzanie, Ugandy a Číny, kde pomáhala školám a dětským domovům. V roce 2014 nastoupila na Anglické gymnázium jako učitelka českého jazyka a literatury a českého jazyka jako cizího jazyka. Od roku 2005 se podílí na programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu a v současné době tento program na Anglickém gymnáziu koordinuje.