Nový předseda studentské rady

Share this article

ECP student council

Kristýnka Nguyen (místopředsedkyně studentské rady) a já (Fred Byrne – předseda studentské rady) plánujeme výrazně ovlivnit chod Anglického gymnázia. Naše kampaň byla založená na tom, aby byla studentská rada, transparentnější, přístupnější a demokratičtější. K dosažení těchto cílů chceme provést strukturální změny. Tyto změny zahrnují nový online systém pro zasílání návrhů, ustanovení zástupce z každé třídy a další volby v polovině roku.

Jednání s vedením školy budou pravidelná, aby mohlo častěji docházet ke změnám ve prospěch studentů. Budeme usilovat o nový program zpětné vazby od studentů směrem k učitelům, rozdělení sportovních soutěží mezi kolejemi na kategorie pro vyšší a nižší školu a nákup sedacích pytlů pro relaxaci.

Zaměříme se také na snížení uhlíkové stopy školy a požádáme podniky v okolí, aby nám poskytovaly studentské slevy. Tradiční úlohou studentské rady je rovněž plánování akcí, jako je vánoční trh nebo oslava halloweenu. My je samozřejmě budeme pořádat i nadále. Doufám, že se mi podaří dosáhnout toho, aby všichni studenti měli pocit, že jim nasloucháme. Než náš mandát vyprší, chceme učinit studentskou radu transparentnější a demokratičtější.

Fred Byrne, předseda studentské rady

ECP student elections