Share this article

Josef Švéda

Dr. Josef Švéda

vedoucí českého jazyka

Josef Švéda absolvoval Masarykovu univerzitu v Brně v roce 2006. Studoval český jazyk a literaturu, obecnou jazykovědu a estetiku. Poté pokračoval v doktorském studijním programu české literatury na Univerzitě Karlově v Praze. Jeho závěrečná práce se zaměřila na českou komunistickou a postkomunistickou mytologii. Byla vydána knižně pod názvem Mašínovský mýtus. Ideologie v české literatuře a kultuře (2012).

Jeho poslední monografie Země zaslíbená, země zlořečená – obrazy Ameriky v českém literatuře a kultuře (2016) se zabývá vyobrazením Ameriky v české literatuře 19. a 20. století. Na Anglickém gymnáziu vyučuje od roku 2011 a v roce 2016 se stal vedoucím oddělení českého jazyka. Je vášnivým cyklistou a rád chodí na hory.