Share this article

Daniel Ibbitson

Manager pro pedagogické vzdělávání; vedoucí výuky počítačových věd

informatika a výpočetní technika (vedoucí odd.), koordinátor E-Learningu Daniel je původem z Yorkshire, Anglie. Absolvoval vysokoškolské studium v ​​roce 2008 a postgraduální studium v ​​roce 2010. Od té doby pracoval na akademii Dixons City v Anglii, zastával pozici Drugs Education, Peer Assessment a později koordinátor technologických inovací. Poté působil v Akademii Kataru v Dohá, kde pracoval jako technologický facilitátor.

Daniel působí na Anglickém gymnázi v Praze od roku 2015, kde zavedl počítačové vědy ve všech ročnících a pracoval na integraci informačních a komunikačních technologií celostně v rámci učebních osnov. Má zájem o vzdělání, mluvil na konferencích ve Westminsteru, Manchesteru a Doha a přispíval také k národnímu výzkumu projektu „Tablety pro školy v UK“. V mládí byl závodním plavcem, Daniel si stále užívá jak aktivního sportu, tak sledování sportu ve svém volném čase.