Share this article

Anna Beard

Podpora EAL

podpora anglického jazyka Po absolvování bakalářské práce v oboru evropských studií na německé univerzitě v Wolverhamptonu se Anna přestěhovala do Rakouska, kde se soustředila na studium výuky Angličtiny jako cizího jazyka (CELTA) a žila v srdci Evropy od roku 1999. Před nástupem do ECP v roce 2013 pracovala jako učitelka cizích jazyků ve Spojeném království, Ostravě a Praze. Přinesla s sebou bohaté zkušenosti s výukou angličtiny pro cizince, kteří absolvovali kurzy Cambridge, Business English a provozovali mimoškolní anglické kluby.

Pomáhá rozvíjet angličtinu jako další jazyk (EAL) na ECP, podporovat studenty v malých skupinách a vede skupiny učitelů předmětů. Jejími profesionálními zájmy jsou jazyky, obsahová a jazyková integrovaná výuka (CLIL) a zkoumání podobností a rozdílů v českých a britských školních systémech. Pravidelně vyučuje kurzy českých učitelů angličtiny a workshopy výměny učebních nápadů s českými protějšky. Jejími zájmy jsou pilates, nordic walking, plavání a amatérské divadelní skupiny.