Share this article

PhDr. Milena Brůhová

Examinations Administrator

Milena absolvovala studium informatiky a získala akademický titul PhDr z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Kariéru zahájila ve Výzkumném ústavu vody a pokračovala ve studiu informačních věd na Ekonomické univerzitě, poté se stala vedoucím pobočkového informačního centra České vodohospodářské organizace. Po sňatku s učitelem z USA organizovala kurzy angličtiny a jazykovou školu pro mezinárodní firmy.

Její návrat k původnímu povolání se uskutečnil při práci pro Ústav výpočetní techniky Akademie věd ČR a poté pro Českou národní knihovnu. Dále pracovala pro Centrum informačních a knihovnických služeb na Vysoké škole ekonomické. Protože chtěla, aby její dcery hovořily stejně dobře v obou rodných jazycích, dala jim příležitost studovat na Anglickém gymnáziu v Praze a následovala je tam, aby pracovala v knihovně po dobu pěti let. Od roku 2013 se její práce soustředí na přípravu všech zkoušek ECP a školních reportů.