Knihovna Lorda Holma

Share this article

V létě 2020 prošla Knihovna Lorda Holma kompletní rekonstrukcí s cílem vytvořit prostor, který by byl efektivněji přizpůsoben potřebám našich studentů. Nejprve proběhly konzultace se studenty a učiteli ohledně jejich nápadů na to, jak knihovnu vylepšit, jak vytvořit ideální zdroj pro uložení naší rozsáhlé sbírky knih a poskytnout tak flexibilní prostor, který by podpořil jak samostatné studium v tichosti, tak i společné učení. Poté byly vypracovány počáteční návrhy, které zpracovala absolventka ECP Sibel Rhea.

Stěny oddělující kancelář knihovny, sklad s učebnicemi a učebnu byly odstraněny a byl vytvořen nový prostor, který je světlý a vzdušný. Nové rozložení poskytuje více prostoru pro klidnou čítárnu i úložiště pro naši sbírku více než 10 000 knih. Na konci srpna byly knihy opět uloženy do polic a naše nová knihovna byla dokončena.

S radostí jsme sledovali nadšení nových studentů navštěvujících knihovnu poprvé i těch starších, kteří se do tohoto zrenovovaného prostoru vrátili po prázdninách. Jeden student nedávno poznamenal: „Toto je moje nejoblíbenější místo v celé škole!“ – a to byl přesně náš záměr. Doufáme, že tento nový prostor povzbudí více studentů k využívání knihovny a k rozvoji celoživotní lásky k četbě i učení.

Nově zrekonstruovaná Knihovna Lorda Holma je výjimečným prostorem, kde mají studenti i zaměstnanci přístup k informacím a mohou si číst pro radost či studium v tichém prostředí. Je to jedna z nejlepších knihoven v anglickém jazyce v Praze, která nabízí více než 10 000 knih, tisíce učebnic, řadu časopisů a kopírovací stroj. K dispozici je 10 počítačů, které mohou studenti využívat, a také 10 notebooků, které si studenti mohou vypůjčit pro použití ve výuce. Kromě toho má knihovna velkou čítárnu, kterou mohou studenti po celý den využívat pro klidné čtení nebo samostatné studium.

Katalog knihovny Destiny je k dispozici nepřetržitě a umožňuje přístup k více než 200 e-knihám, řadě předplacených databází, jako jsou Britannica Schools, JSTOR Infobase a The Day, a rovněž poskytuje odkazy na další bezplatné online zdroje. Zaměstnanci knihovny jsou k dispozici před i po výuce a v průběhu celého dne a pomáhají studentům najít vhodné zdroje, knihy k četbě nebo jim radí, jak správně vyhledávat informace či uvádět odkazy.