Přírodní vědy

Share this article

Přírodní vědy rozvíjejí studenty jako vědecky gramotné tazatele, kteří jsou schopni kriticky a kreativně přemýšlet při řešení problémů, hodnocení důkazů a rozhodování. Studenty zapojujeme a inspirujeme tím, že jim ukazujeme, jak porozumění mnoha současným problémům vyžaduje pochopení základních vědeckých myšlenek, a že podporujeme zaujetí pro tyto vzájemně propojené akademické disciplíny.

Velký důraz je kladen na praktickou práci, získávání a rozvoj schopnosti přemýšlet a učení skrze objevování ve spojení s akademickou přísností. Pevně ​​věříme, že názorná ukázka je lepší než pouhé informování a činnost je lepší než ukázka. Praktické práce probíhají v našich nedávno rekonstruovaných laboratořích a informatika a výpočetní technika se vyučuje ve specializované počítačové učebně.