Humanitní vědy

Share this article

Humanitní obory v ECP umožňují studentům rozvíjet znalosti o své vlastní kultuře a historii a nabízejí také širokou mezinárodní perspektivu. Naši mladší studenti nejprve získávají klíčové dovednosti pro přípravu ke studiu programu IB, včetně toho, jak zkoumat, analyzovat a hodnotit složité koncepce ve společnosti a historii. Všem studentům poskytujeme příležitost rozvíjet své písemné a prezentační dovednosti a také kreativní vyjadřování.

V rámci programu IB nabízíme širokou škálu předmětů: filozofii, ekonomii, psychologii, dějepis a zeměpis. Mnoho různých výletů posunuje hranice učení i mimo třídu, například návštěvy oblastí historického a kulturního významu v České republice i v zahraničí. V posledních letech navštívili naši studenti dějepisu Vídeň, Moskvu i Berlín a také naslouchali významným řečníkům a myslitelům na konferencích zde v Praze.