Moderní cizí jazyky

Share this article

Skupina Moderních cizích jazyků se skládá ze čtyř jazyků: Němčina (1.–6. ročník) Francouzština (1.–6. ročník) Španělština (2.–6. ročník) Ruština (3.–6. ročník) Ve 4. ročníku studenti skládají zkoušky v rámci evropského rámcového programu (CEF), které poskytují kvalifikaci uznávanou po celém světě. Během studia programu IB studenti obvykle pokračují ve stávajícím cizím jazyce, ale někdy je možné začít s novým cizím jazykem.

Používáme velkou řadu učebních stylů, abychom naše studenty nadchli a zapojili je nejen do vlastního jazyka, ale i do souvisejících reálií. Každoročně pořádáme výlety a studentské výměny, které poskytují příležitost zažít cizí jazyk včetně všech reálií a zároveň potkat nové přátele a sdílet zkušenosti; pro mnohé studenty je to jeden z nejdůležitějších momentů jejich studia v ECP.