Anglický jazyk a literatura

Share this article

Ať už vyučujeme rodilé nebo nerodilé mluvčí, je naším cílem umožnit každému studentovi rozvíjet své znalosti a dovednosti v anglickém jazyce a podporovat celoživotní radost ze čtení, stejně jako sebejisté používání jazyka v každodenním životě. Díky dovednosti analyzovat literární a neliterární texty se naši studenti seznámí s používáním anglického jazyka v širším kontextu a získají pevné základy v akademické angličtině a schopnost vytvářet dobře zpracované písemné texty pro různé účely a publikum.

Nabízíme komplexní podporu všem studentům, kteří nejsou rodilými mluvčími, hodnotíme jejich potřeby při přijetí a podporujeme je po celou dobu jejich působení na ECP. Všechny předměty vyučované v anglickém jazyce mají v sobě prvek výuky jazyků, rozšiřují slovní zásobu, vysvětlují definice a používají odbornou terminologii v příslušném kontextu. Studenti se naučí používat angličtinu s jemností, přesností a humorem a stejně tak i s technickou způsobilostí.