Výsledky přijímacích zkoušek do 4. ročníku

Share this article

entrance exam results

Accepted to Year 4 / Přijati do 4. ročníku:


240174

240178

240177

240167

240179

240172

240176

 

Congratulations to successful candidates! / Blahopřejeme úspěšným kandidátům!