Matematika

Share this article

V ECP spojujeme tradiční styly výuky matematiky s interaktivnějším přístupem, využíváním skupinových aktivit, výzkumem, vhodnými činnostmi, výzvami, hádankami a dalšími úkoly, které studentům nabízí možnost, aby sami pravidla objevovali a uplatňovali. Zpětná vazba pro studenty je založena na jejich pokroku v uplatňování dovedností s důrazem na osobní reflexi a zlepšení, spíše než na konvenčním hodnocení.

Oceňujeme, že naši studenti pocházejí z velké škály nejrůznějších škol a mají širokou paletu zkušeností v jednotlivých předmětech, a proto jsou naše první dva roky navrženy tak, aby se zajistilo, že všichni studenti mají slovní zásobu potřebnou pro daný předmět a pevný základ matematických dovedností a schopností řešit matematické problémy; následující kurzy IGCSE a IB poskytují striktní akademický program, který je výzvou dokonce i pro zdatného matematika.