Český jazyk a literatura

Share this article

Studium na ECP přináší mezinárodní vzdělání zakořeněné v místní kultuře a tradici skrze každodenní akademické studium českého jazyka a literatury. Díla jsou analyzována a studována v širším kontextu literární a národní historie a jejich čtením a porozuměním se snažíme studenty vést k ocenění různých společností, včetně té jejich.

Studenti, kteří nejsou rodilými mluvčími, studují český jazyk na úrovni odpovídající jejich potřebám, aby i oni mohli lépe porozumět a ocenit zemi, ve které žijí. Zajímáme se o názory studentů, které by měli být schopni dobře formulovat, prezentovat a obhájit pomocí argumentů v českém jazyce. Umožňujeme studium celé řady kvalifikací, včetně úrovní IB, české maturity a společného evropského rámce hodnocení tzv. CEFR (Common European Framework levels).