Anglické gymnázium přijalo ukrajinské studenty

Share this article

ECP students

Anglické gymnázium nabídlo místa 15 studentům, kteří nedávno přijeli do České republiky z Ukrajiny.

Tito studenti navštěvují 1.-4. ročník školy v rámci dočasné bezplatné docházky.

S ukrajinskými studenty a jejich rodinami budeme v nadcházejících týdnech úzce spolupracovat, abychom zajistili jejich pozitivní zkušenost se vzděláváním v Anglickém gymnáziu. Během letního trimestru vyhodnotíme, jakou dlouhodobou podporu můžeme našim novým studentům poskytnout.

V současné době neuskutečňujeme pohovory s žádnými dalšími potenciálními studenty. Pokud se uvolní další místa, budeme kontaktovat studenty, kteří jsou na naší čekací listině.

Studentům, kteří se k nám připojili, byli rozděleni do jednotlivých tříd. Každý má také svého partnerského studenta, což zajišťuje přímou podporu a pomoc. Naši studenti také ustanovili systém přátel, jehož prostřednictvím studenti poskytnou širší podporu ukrajinským studentům jak v Anglickém gymnáziu, tak i mimo něj.

Jeden z našich rodičů velmi laskavě věnoval na tyto účely finanční příspěvek. Pokud tedy budou mít ukrajinští studenti v rámci tohoto programu nějaké konkrétní finanční potřeby, měli bychom být schopni pomoci jim i v tomto ohledu.

O fundraisingových aktivitách studentů ECP na podporu Ukrajiny si můžete více přečíst zde.

Help Ukraine