Help Ukraine – studentská iniciativa ECP

Share this article

ECP for Ukraine

Studenti Anglického gymnázia v Praze pořádají několik akcí za účelem zvýšit povědomí a apelovat na studenty ECP a další české i mezinárodní školy ohledně charitativní sbírky na podporu výzvy organizace Člověk v tísni – SOS Ukrajina.

Odznaky a materiální pomoc

Studenti navrhli a nechali vyrobit odznaky na podporu Ukrajiny a jejich prodejem získávají prostředky do finanční sbírky. Kromě toho studenti i zaměstnanci přinášejí na recepci školy různé druhy potřeb. Ty budou následně předány organizaci Člověk v tísni v rámci humanitární pomoci. Jedná se o zdravotnické potřeby, hygienické potřeby, stany, spací pytle, karimatky a oblečení.

Naše školní komunita je odhodlána tuto iniciativu studentů široce podporovat, což je v souladu s naší filozofií, že studenti přebírají odpovědnost a jsou informovanými občany. Dr. Brown řekl: „Studenti nás požádali o podporu, kterou jsme jim poskytli. Jejich vášeň pro věc a efektivitu sledujeme s úžasem.“

Humanitarian collection of supplies from ECP students and staff

Hodnoty Anglického gymnázia

Součástí poslání Anglického gymnázia je připravit studenty na praktické, sociální, intelektuální a morální výzvy, kterým budou čelit v dnešní globalizované společnosti. Škola se zavázala prosazovat demokratické a liberální hodnoty. My všichni v ECP důrazně odmítáme současnou invazi na Ukrajině a jsme odhodláni pomoci ukrajinskému lidu co nejvíce.

ECP je jednotná komunita bez ohledu na národnost, která společně pracuje na dobrých vztazích a humanitární pomoci. Dbáme na to, aby každý ze školní komunity cítil bezpečí a podporu. Pondělní celoškolní shromáždění pod vedením pana ředitele udalo tón pro současné dění, chování a jednání v kontextu neospravedlnitelné invaze na Ukrajinu.

Dr. Brown dodal: „Je neobvyklé, aby liberální škola měla k nějaké otázce tak černobílý postoj. V tomto případě však není prostor pro nic jiného než naprosté odmítnutí současné invaze.“

Školu dnes také navštívila paní Holasová z organizace Člověk v tísni, aby se dozvěděla více o fundraisingových aktivitách našich studentů a mohla jejich iniciativu namířenou na všechny školy propagovat v širším měřítku.

Iniciativu ECP studentů můžete sledovat zde: https://www.instagram.com/studentiukrajine/