Share this article

Gavin Flook, rodič

Anglické gymnázium dokázalo za relativně krátkou dobu vypěstovat smysl pro tradici a historii a zároveň vytvořit velmi moderní výukové prostředí. Velice oceňuji jedinečnou kombinaci těchto aspektů, které společně dobře fungují a inspirují studenty i učitele k vytvoření přátelského, a zároveň disciplinovaného prostředí. Velký důraz je kladen na osobní odpovědnost, což tvoří základ pro akademický, sportovní, kulturní a osobnostní rozvoj. Zapojil jsem se do sdružení rodičů (ECPA) a rád spolupracuji s ostatními rodiči ochotnými přispět k úspěchu školy. Vedení školy nás podporuje a společně vytváříme silnější smysl pro komunitu, což se nám nakonec vrátí prostřednictvím vzdělání našich dětí. Škola je inovativní i v jiných ohledech, projevila například velkou aktivitu v době, kdy byly školy během pandemie uzavřeny, a přizpůsobila výuku tak, aby i přesto své studenty dobře připravila na ukončení programu IB, přijetí na univerzity i na kariéru.