Inovativní a úspěšná hybridní výuka

Share this article

hybrid learning

Když vstoupíte do učeben Anglického gymnázia, uvidíte studenty, jak porovnávají literární díla Milana Kundery nebo diskutují o elektromagnetickém spektru s tím, že některé tváře a hlasy studentů jsou promítány z elektronických zařízení. Tito studenti, kteří se doma izolují nebo jsou v karanténě, jsou propojeni se svými vrstevníky ve třídě. 

Od 22. listopadu tohoto školního roku naše škola poskytuje hybridní výuku. Učitelé zároveň vyučují studenty prezenčně ve třídách i ty, kteří pracují distančně z domova.

Česká vláda se zavázala, že v této vlně pandemie ponechá školy otevřené, ale každý den zůstávají tisíce mladých lidí po celé zemi doma v izolaci. I když to není státem vyžadováno, Anglické gymnázium proaktivně zavedlo hybridní vzdělávací program, do kterého mohou rodiče své děti přihlásit, ať už jsou povinni jít do karantény nebo je to dobrovolné rozhodnutí. Tato iniciativa nám pomohla v klidu zvládnout turbulentní období a nadále poskytovat našim studentům vysoce kvalitní studijní zkušenosti.

Osvědčené postupy

Náš hybridní systém funguje díky našim učitelům, kteří mají výborné dovednosti v oblasti používání vzdělávacích technologií, a díky pečlivému sledování aktivity a pokroku studentů. Naším cílem je být kreativní při přizpůsobování obsahu hodin tomuto modelu. Na našem interním pedagogickém školení dne 29. listopadu se kolegové podělili o své osvědčené postupy, jako například použití vizualizační kamery jako elektronické tabule pro modelování matematických problémů nebo zapojení studenta, který je prezenčně v hodině, jako „putovního mikrofonu“ tak, aby se žáci, kteří jsou připojeni do třídy prostřednictvím Google Meet, mohli účastnit i velkých skupinových diskusí v hodinách dějepisu.

Zejména naše neustálé využívání aplikací Google Suite pro vzdělávání umožňuje synchronní učení jak studentům, ve třídě, tak těm doma. Například v hodinách angličtiny si studenti mohou vzájemně upravovat své eseje prostřednictvím sdílených Google dokumentů. Studenti chemie zase mohou spolupracovat na vyhodnocování trendových grafů pomocí aplikace Google Jamboard.

Je třeba poznamenat, že se domníváme, že prezenční výuka je pro studenty stále tou nejlepší možností. Naše vyučovací hodiny se nezaměřují plně na virtuální formát vzdělávání, jak tomu bylo při distanční výuce. Chceme, aby naši studenti byli přítomni ve škole co nejvíce. Tento model však poskytuje mechanismus, který podporuje všechny naše studenty a zajišťuje nepřetržité učení.

Pro naši školu je nejdůležitější následující:

  • Udržování vztahů mezi žáky a učiteli
  • Udržování kvality výuky a aktivního zapojování studentů
  • Jasná pravidla a očekávání pro studenty i rodiče
  • Zvládnutelná pracovní zátěž pro naše učitele
  • Jednoduché, inteligentní a uživatelsky přívětivé vzdělávací technologie

    Emily Rankin, zástupkyně ředitele pro program IB & vyučování a učení