Share this article

Václav Havel

Václav Havel

zakládající patron školy

„Velice oceňuji, jaký důraz klade Anglické gymnázium na propojení vysoké akademické úrovně a osobních úspěchů studentů v oblastech umění, hudby, sportu, diskuze a dalších, a zároveň vytváří pocit silné sounáležitosti s ostatními. Ze studentů tak vyrůstají sebevědomí a schopní mladí lidé, kteří hovoří plynně anglicky a kteří se ve světě zcela jistě neztratí.“ zakládající patron školy