Entrance Exam Results for Year 1 – 1st round

Share this article

entrance exam results

Accepted after the first round of entrance exams to Year 1 from 19-20 April and 25 April, 2022 / Přijatí po 1. kole přijímacích zkoušek z 19.-20.4. a 25.4.2022:

Year 1 / do 1. ročníku:

221489
221352
221351
221236
221451
221447
221452
221440
221423
221385
221463
221398
221482
221417
221400
221350
221506
221333
221427
221432
221347
221439
221349
221396
221448
221405
221389
221477
221433
221342
221348
221399
221514

Congratulations to successful candidates! / Blahopřejeme úspěšným kandidátům!