Entrance Exam Results for Year 2

Share this article

entrance exam results

Accepted after the first round of entrance exams from 27 April, 2022 / Přijatí po 1. kole přijímacích zkoušek z 27.4.2022:

Year 2 / do 2. ročníku:

221516
221434
221523
221380
221442
221421
221458
221290
221212
221415
221186
221259

Congratulations to successful candidates! Letters of acceptance and further instructions will be sent by registered mail shortly. / Blahopřejeme úspěšným kandidátům! Rozhodnutí o přijetí a další instrukce budou v nejbližší době zaslány doporučenou poštou.