Entrance Exam Results for Year 2

Share this article

entrance exam results

Accepted after the first round of entrance exams from 19 April 2023 / Přijatí po 1. kole přijímacích zkoušek z 19.4.2023:

Year 2 / do 2. ročníku:

221459

221687

221644

221535

221596

221627

221555

221583

221453

221618

221686

221700

Congratulations to successful candidates! Letters of acceptance and further instructions will be sent by registered mail shortly. / Blahopřejeme úspěšným kandidátům! Rozhodnutí o přijetí a další instrukce budou v nejbližší době zaslány doporučenou poštou.