Entrance Exam Results for Year 3

Share this article

entrance exam results

Accepted after the first round of entrance exams to Year 3 from 20 April 2023 / Přijatí po 1. kole přijímacích zkoušek z 20.4.2023:

Year 3 / do 3. ročníku:

221696

221697

221589

221572

221603

221574

221636

221293

221646

221702

221649

221704

221492

221683

221483

221217

Congratulations to successful candidates! Letters of acceptance and further instructions will be sent by registered mail shortly. / Blahopřejeme úspěšným kandidátům! Rozhodnutí o přijetí a další instrukce budou v nejbližší době zaslány doporučenou poštou.