Entrance Exam Results for Year 3

Share this article

entrance exam results

Candidates accepted to Year 3 / Kandidáti přijatí do 3. ročníku:

220849
220972
220994
221000
221015
221023
221035
221047
221059
221071
221074
221094
221104
221122
221128
221151
221159

Congratulations to successful candidates./Blahopřejeme úspěšným kandidátům!