Entrance Exam Results for Year 1 – 2nd round

Share this article

entrance exam results

Accepted after the second round of entrance exams to Year 1 from 2 May 2023 / Přijati po 2. kole přijímacích zkoušek z 2.5.2023:

Year 1 / do 1. ročníku:

221710

221578

221604

221640

221638

221373

221570

221580

221637

221711

221590

221550

Congratulations to successful candidates! / Blahopřejeme úspěšným kandidátům!