Entrance Exam Results for Year 2

Share this article

entrance exam results

Accepted after the first round of entrance exams from 22 April, 2021 / Přijatí po 1. kole přijímacích zkoušek ze dne 22.4.2021:

Year 2 / do 2. ročníku:

221320
221198
221284
221279
221280
221308
221276
221222
221199

Congratulations to successful candidates./Blahopřejeme úspěšným kandidátům!