Entrance Exam Results (for Years 2, 4 and 5)

Share this article

ECP exam results

Accepted / Přijatí po 1. kole přijímacích zkoušek ze dne 30.4.2019:

Year 2 / do 2. ročníku:

220
204
212
225
345
219
223
208
348
231
229
206
224
213
228
205

Year 4 / do 4. ročníku:

403
406
405

Year 5 / do 5. ročníku:

508
506
510
505
503
512

Congratulations to successful candidates./Blahopřejeme úspěšným kandidátům!