Den vzpomínek na válečné veterány

Share this article

Anglické gymnázium každý rok vzpomíná na ty, kteří zemřeli ve službách své vlasti. Minulý týden pan ředitel, Dr. Brown, vedl shromáždění pro 1. a 2. ročník a hovořil o významu Dne vzpomínek na válečné veterány. Řekl jim o symbolu červených papírových makových květů, které prodáváme, abychom získali peníze pro Královskou britskou legii.

Sbírka pro Královskou britskou legii

Remembrance Day

Královská britská legie je britská charitativní organizace. Pořádá jednu z nejúspěšnějších charitativních sbírek v zemi. Každý rok tisíce dobrovolníků prodají miliony makových květů, aby pomohli bývalým vojákům, jejich ženám a jejich rodinám. Makový květ je symbolem této důležité charity, protože byl první květinou, která po první světové válce začala růst na bojištích severní Francie a Belgie.

Den válečných veteránů

Den válečných veteránů se každoročně koná druhou neděli v listopadu, nejbližší neděli ke Dni příměří. První den příměří byl 11. listopadu 1918. V jedenáctou hodinu jedenáctého dne jedenáctého měsíce zbraně utichly, a tím posvětili konec 1. světové války.

Studenti ECP se připojili k Dr. Brownovi a panu Emmersonovi a reprezentovali školu na letošním vzpomínkovém ceremoniálu na válečném hřbitově Commonwealthu na Olšanech. Podobný obřad, kterého se studenti zúčastnili zde v Praze, se koná v každém městě a vesnici ve Spojeném království. Místní lidé se scházejí, aby vzpomínali na ty, kteří bojovali za svobodu, kterou si dnes všichni užíváme, a kteří se nikdy z bojů nevrátili.

Známý Bohu

Po obřadu se naši studenti mohli projít kolem náhrobků. Je zde pohřbeno 290 vojáků, námořníků a posádky letadel. Většina pochází ze zemí Commonwealthu. Jsou zde také hroby osmi polských vojáků. Zvláště dojemné jsou hroby bez jména. Na jejich náhrobních kamenech je napsáno pouze ‚známý Bohu‘. Pozůstatky těchto vojánků se nepodařilo identifikovat. Patří k těm, jejichž rodiny věděly pouze to, že jejich synové, manželé nebo bratři jsou ‚nezvěstní v boji‘. Pozůstalí nevědí, kde zemřeli a byli pohřbeni, a nikdy nemohli navštívit jejich hrob.

Britské velvyslanectví

Zástupci školy i studenti se poté vrátili na britskou ambasádu na slavný „tradiční kari oběd“ velvyslancova šéfkuchaře. Britská ambasáda sídlí v nádherném Thunově paláci na Malé Straně. Studenti si mohli prohlédnout interiér této historické budovy a její krásnou zahradu na úpatí Pražského hradu a také si pochutnat na skvělém obědě.